FSD2266 KuntaSuomi 2004: kunnallisvaalitutkimus 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Helander, Voitto (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)

Asiasanat

ehdokkaat, julkinen hallinto, julkiset palvelut, kansalaisuus, kunnallisvaalit, kunnanvaltuutetut, kunnat, luottamushenkilöt, naisen asema, politiikka, vaikuttaminen

Sisällön kuvaus

Tutkimus kartoittaa kunnallisvaaliehdokkuuden motiiveja, käsityksiä valtuutetun tehtävästä ja roolista, kunnan palveluista ja niiden kehittämisestä. Aluksi kysyttiin vastaajien puoluejäsenyydestä ja luottamustehtävistä, sekä osallistumisesta järjestötoimintaan. Lisäksi selvitettiin vastaajan kunnan internet-palveluiden käyttöä. Ehdokkuutta koskevilla kysymyksillä kartoitettiin, kuinka monta kertaa vastaajat ovat aiemmin olleet kunnallisvaaliehdokkaina ja ovatko he käytettävissä, kun uusi valtuusto valitsee jäseniä muihin kunnallisiin luottamuselimiin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan vaikuttamismahdollisuuksiaan ja sitä, kuinka helppoja tai vaikeita erilaiset kampanjointiin liittyvät asiat ovat olleet. Tämän jälkeen vastaajat kertoivat vaalityönsä muodoista ja rahoituksesta. Kyselyssä selvitetään myös vastaajan käsityksiä puolueiden tai valitsijayhdistysten toiminnasta ehdokkaiden asettamisessa. Lisäksi kysyttiin vastaajien mielipidettä naisten asemasta kunnallispolitiikassa.

Käsityksiä kunnan hallinnon ja palveluiden järjestämisestä selvitettiin pyytämällä vastaajia kertomaan, ovatko he samaa vai eri mieltä erilaisista väittämistä. Vastaajilta kysyttiin myös, miten hyvin tai huonosti erilaiset kunnalliset palvelut on hoidettu, ja kuinka paljon eri palveluihin pitäisi panostaa. Lisäksi palvelutuotannon ja hallinnon kehittämisestä esitettiin erilaisia väittämiä, joiden tärkeyttä vastaajia pyydettiin arvioimaan. Vastaajille esitettiin myös oman asuinkunnan päätöksentekoon liittyviä väittämiä.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajien ikä, sukupuoli, kieli, siviilisääty, alaikäisten lasten lukumäärä ja koulutus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.