FSD2285 Rahapelitutkimus 2007

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Sosiaali- ja terveysministeriö

Asiasanat

häviäminen (tappio), läheiset, ongelmat, pelaaminen, rahankäyttö, rahapelit, syyllisyys, velat

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten rahapelien pelaamista, rahapelien pelaamisen useutta, pelaamiseen käytettyjä rahamääriä ja mielipiteitä rahapeliongelmista Suomessa.

Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen pelejä ja kysymällä, onko vastaaja osallistunut niihin viimeisen 12 kuukauden aikana tai sitä ennen. Vastaajalle lueteltiin myös muita rahapelejä ja tiedusteltiin hänen osallistumistaan niihin. Kysyttiin myös, osallistuuko vastaaja peleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä ja kuinka usein vastaajalla on tapana pelata erilaisia rahapelejä. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan paljonko hän keskimäärin käyttää rahaa peleihin viikon ja päivän aikana. Seuraavaksi tiedusteltiin, palaako vastaaja hävittyään pelaamaan jonain toisena päivänä yrittääkseen voittaa häviämänsä rahat takaisin, onko vastaaja koskaan väittänyt muille voittaneensa vaikka on todellisuudessa hävinnyt, onko vastaaja koskaan pelannut enemmän kuin mitä oli alun perin aikonut ja onko joku joskus väittänyt vastaajalla olevan rahapeliongelma. Kysyttiin myös, tunteeko vastaaja koskaan syyllisyyttä pelatessaan rahapelejä, onko hän koskaan tuntenut halua lopettaa rahapelien pelaamisen, mutta on ajatellut ettei pysty siihen ja onko vastaaja koskaan salaillut pelaamistaan perheenjäseniltä tai muilta läheisiltä. Haluttiin myös tietää, onko vastaaja koskaan kiistellyt läheistensä kanssa rahankäytöstä ja onko kiistely koskenut rahapelien pelaamista, onko vastaaja lainannut rahaa pelaamiseen eikä sitten ole pelaamisen vuoksi pystynyt maksamaan lainaa takaisin ja onko vastaaja koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt työ- tai opiskeluaikaa pelatakseen rahapelejä. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, onko hän käyttänyt jotain luetelluista keinoista tai tahoista hankkiakseen rahaa pelatakseen rahapelejä tai maksaakseen pelivelkoja. Kysyttiin myös vastaajan mielipidettä siitä, pelaako hän itse mielestään ongelmallisen paljon rahapelejä tai onko joskus pelannut, onko vastaaja käyttänyt alun perin muuhun tarkoitukseen lainattuja rahoja rahapelaamiseen, onko jollain vastaajan läheisellä ollut rahapeliongelmia, onko rahapelien pelaaminen vastaajan mielestä vakava ongelma Suomessa, ovatko pelaamisongelmat vastaajan mielestä pysyneet ennallaan vai vähentyneet viime vuosina ja onko suomalainen rahapelien järjestämismalli vastaajan mielestä hyvä tapa rajoittaa rahapelaamisen haittojen laajuutta.

Taustamuuttujina kyselyssä oli muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, kuukausitulot, talouden koko, asuinpaikkakunnan asukasmäärä ja maakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.