FSD2293 Nuorisobarometri 2007

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

asuminen, elämänodotukset, koulutus, nuoret, sosiaaliset suhteet, tulevaisuus, tyytyväisyys, työ, työllistyminen, työttömyys, yhteiskunta

Sisällön kuvaus

Tämän Nuorisobarometrin teemoja ovat työllisyys, koulutus, tulevaisuus, sosiaaliset suhteet, tyytyväisyys elämään ja suhde yhteiskuntaan.

Aluksi kartoitettiin työhön liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi mikä heistä on tärkeintä työssä, mille sektorille he haluaisivat sijoittua työelämässä ja mitkä asiat he kokevat suurimmiksi esteiksi nuorten työllistymiselle. Nuorille esitettiin myös työttömyyttä ja työelämää koskevia väitteitä. Sen jälkeen tarkasteltiin koulutuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Aiempiin Nuorisobarometreihin nähden uusina asioina kysyttiin esimerkiksi oppivelvollisuusiästä ja nuorisokoulusta.

Seuraavaksi vastaajat arvioivat erilaisten asioiden, kuten opiskelupaikan ja luonnonläheisyyden, vaikutusta asuinpaikkansa valintaan. Lisäksi he nimesivät kunnan/kaupungin, jossa haluaisivat asua. Sitten siirryttiin kartoittamaan yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Nuorille esitettiin väitteitä esim. Suomessa asuvista ulkomaalaisista, kaikille maksettavasta perustulosta ja omista vaikuttamismahdollisuuksistaan. Uutena kysymyksenä tarkasteltiin myös nuorten käsityksiä äänestysikärajan laskemisesta.

Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi tulevaisuuteen liittyviä asioita. Nuorilta kysyttiin esimerkiksi kuinka tärkeänä he pitävät, että he ovat saavuttaneet 35-vuotiaana erilaisia asioita, kuten oma perhe ja lapsia, omistusasunto sekä korkea elintaso. Vastaajat arvioivat myös suomalaisen yhteiskunnan kehitystä tulevaisuudessa ja tämänhetkisiä sosiaalisia suhteitaan. Lopuksi he arvioivat kouluarvosana-asteikolla 4-10 esimerkiksi tyytyväisyyttä elämäänsä, taloudelliseen tilanteeseensa ja terveydentilaansa.

Taustamuuttujina olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, äidinkieli, perhemuoto, suoritetut tutkinnot, äidin ja isän koulutustaso sekä oma pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.