FSD2302 Korkeakoulusta työelämään: AMK-insinöörit 1998

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Korhonen, Kristiina (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Mäkinen, Raimo (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Valkonen, Sakari (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)

Asiasanat

ammattikorkeakoulut, insinöörit, korkeakoulut, opiskelu, tutkinnon suorittaneet, työelämä, työelämävalmiudet, työharjoittelu, työllistyminen

Sisällön kuvaus

Korkeakoulusta työelämään -tutkimuksissa kartoitetaan eri alojen ammatti- ja tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään valmistumisen jälkeen. Tähän kyselyyn vastasivat teknillisen alan korkea-asteen tutkinnon ammattikorkeakoulussa suorittaneet henkilöt, insinöörit. Kyselyn pääteemat ovat opinnot, nykyinen työtilanne ja arvio urasta tulevaisuudessa.

Aluksi tarkasteltiin vastaajan suorittamaa tutkintoa keräämällä siitä perustietoja, kuten aloitusvuosi, ammattikorkeakoulu, opintoviikkomäärä ja valmistuiko vastaaja suunnitellussa aikataulussa. Sen jälkeen tiedusteltiin vastaajan ammatillista ja pohjakoulutusta sekä työkokemusta ennen opintojen alkua. Vastaajalta kysyttiin myös työharjoittelusta, muusta työssäkäynnistä ja muista yhteyksistä työelämään opiskeluaikana sekä harkitsiko vastaaja missään vaiheessa opintojensa keskeyttämistä ja mistä syystä. Lisäksi hän arvioi kielitaitonsa tasoa sekä minkä verran opiskelun aikana saavutetut eri valmiudet (esimerkiksi omatoimisuus, ATK-valmiudet, viestintävalmiudet ja kyky teoreettiseen ajatteluun) ja suoritetun koulutuksen eri piirteet (esimerkiksi opettajakunnan omat työelämäyhteydet ja opintojen monialaisuus) auttavat työelämään sijoittumisessa ja siinä menestymisessä.

Seuraavaksi siirryttiin tarkastelemaan nykyistä työtilannetta ja vastaajalta kysyttiin hänen pääasiallista toimintaansa. Työssäkäyviltä vastaajilta tiedusteltiin muiden muassa työnantajaa, työnantajan/oman yrityksen toimialaa, omaa ammattinimikettä, bruttopalkkaa, asemaa organisaatiossa ja kuinka pysyväksi vastaaja arvioi nykyisen työnsä. Lisäksi esitettiin nykyistä työtä koskevia väittämiä ja pyydettiin pohtimaan syitä mahdolliseen yrittäjänä toimimiseen sekä opiskelijoilta kysyttiin, miksi ja mitä he opiskelevat. Sen jälkeen kartoitettiin arvioita työtilanteesta, asemasta ja bruttopalkasta viiden vuoden kuluttua. Vastaaja pohti, onko hänellä tulevaisuudessa minkälaiset mahdollisuudet työllistyä eri maantieteellisille alueille, minkälaiseksi hän arvioi oman asemansa työmarkkinoilla verrattuna muihin eri tutkintoja suorittaneisiin työntekijöihin ja aikooko hän hakea joskus vielä johonkin tutkintoon johtavaan opiskeluun. Lopuksi esitettiin työuraa ja elämää koskevia väittämiä, esimerkiksi "Haluan, että työssäni on haasteita" ja "Tavoitteenani on pysyvä työpaikka" sekä vastaajat saivat kertoa vapaasti tutkinnostaan ja koulutuksestaan tulevan työuran perustana.

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, perhesuhteet ja alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä..

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.