FSD2304 Korkeakoulusta työelämään: sosiaali- ja terveysala 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Korhonen, Kristiina (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Mäkinen, Raimo (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Valkonen, Sakari (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)

Asiasanat

ammattikorkeakoulut, korkeakoulututkinnot, opiskelu, sosiaaliala, terveysala, työelämä, työelämävalmiudet, työharjoittelu, työllistyminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Korkeakoulusta työelämään -tutkimuksissa kartoitetaan eri alojen ammatti- ja tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään valmistumisen jälkeen. Tähän kyselyyn vastasivat sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet. Aiemmista vuosista poiketen vuoden 1998 dataan on yhdistetty sekä amk, että tiedekorkeakoulujen vastaajat. Kyselyn pääteemat ovat opinnot, nykyinen työtilanne ja arvio työtilanteesta tulevaisuudessa.

Aluksi tarkasteltiin vastaajan suorittamaa tutkintoa keräämällä siitä perustietoja, kuten aloitusajankohta, koulutusohjelman nimi, tutkintonimike ja opintoviikkomäärä. Sen jälkeen tiedusteltiin vastaajan ammatillista ja pohjakoulutusta sekä työkokemusta ennen opintojen alkua. Vastaajalta kysyttiin myös työharjoittelusta, muusta työssäkäynnistä ja muista yhteyksistä työelämään opiskeluaikana. Lisäksi hän arvioi, minkä verran opiskelun aikana saavutetut eri valmiudet (esimerkiksi omatoimisuus, ATK-valmiudet, vastuullisuus ja käsitys yhteiskunnasta) ja saadun koulutuksen eri piirteet (esimerkiksi käytännönläheinen koulutus ja opintojen monialaisuus) auttavat työelämään sijoittumisessa ja siinä menestymisessä.

Seuraavaksi siirryttiin tarkastelemaan työelämää. Vastaajalta kysyttiin tämänhetkistä pääasiallista toimintaa ja onko hän ollut työttömänä tai muutoin työelämän ulkopuolella valmistumisensa jälkeen. Työssäkäyviltä vastaajilta tiedusteltiin muiden muassa työnantajaa, työnantajan toimialaa, työpaikan henkilöstön määrää, omaa ammattinimikettä, bruttopalkkaa ja asemaa organisaatiossa. Lisäksi esitettiin työtä ja yrittäjyyttä koskevia väittämiä. Sen jälkeen kartoitettiin arvioita työtilanteesta, asemasta ja bruttopalkasta viiden vuoden kuluttua. Vastaaja pohti, onko hänellä tulevaisuudessa minkälaiset mahdollisuudet työllistyä eri maantieteellisille alueille ja minkälaiseksi hän arvioi oman asemansa työmarkkinoilla verrattuna muihin eri tutkintoja suorittaneisiin työntekijöihin. Lopuksi esitettiin työuraa ja elämää koskevia väittämiä, esimerkiksi "Haluan, että työssäni on haasteita" ja "Tavoitteenani on pysyvä työpaikka".

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, perhesuhteet, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä sekä asuinkunta 15-vuotiaana ja tällä hetkellä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.