FSD2306 Lapsesta aikuiseksi: 14-vuotiaiden vanhempien haastattelu 1974: tekstiaineisto

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

aggressiivisuus, alkoholinkäyttö, asuminen, elämänodotukset, harrastukset, kasvatus, koulunkäynti, minäkuva, nuoret, opintomenestys, perheet, päivähoito, sisarukset, sosiaaliset suhteet, tulevaisuus, tupakointi, vanhemmat, vanhempi-lapsisuhde, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Haastattelu on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena oli selvittää 14-vuotiaiden sosiaalista käyttäytymistä ja kasvuoloja. Tutkimusvaiheeseen kuuluivat myös toveri- ja opettaja-arvioinnit (FSD2073) sekä tutkimushenkilöiden omat haastattelut (FSD2305). Vanhempien teemahaastatteluissa käsiteltiin mm. perhettä, asuntoa ja asuinympäristöä, koulunkäyntiä, päihteiden käyttöä, vapaa-ajanviettoa ja harrastuksia. Valmiita vastausluokkia ei käytetty. Nauhoitetut haastattelut luokiteltiin vasta jälkikäteen, kun nähtiin, minkälaista vaihtelua vastauksissa esiintyi.

Ensin tiedusteltiin nuoren asumisoloja ja kysyttiin, keitä perheeseen kuuluu tai on kuulunut, miten hänen päivähoitonsa oli pienenä järjestetty ja onko perheessä ollut apulaisia. Asunnon kokoa ja mielipidettä asuinympäristöstä selvitettiin.

Koulunkäyntiin liittyen tiedusteltiin, menestyykö nuori koulussa ja mistä aineista pitää eniten. Haastateltavat kertoivat, ovatko he vaihtaneet asuinpaikkaansa/koulua ja miten se on vaikuttanut perheen elämään. Vanhempien suhtautumista lapsen koulumenestykseen pyydettiin arvioimaan. Koulupinnauksesta esitettiin myös kysymyksiä. Edelleen selvitettiin, miten vanhemmat suhtautuvat koulutyöhön ja kertooko nuori kotona koulun tapahtumista. Nuoren kavereista, suunnitelmista peruskoulun jälkeen sekä vanhempien suhtautumisesta kavereiden valintaan ja seurusteluun kyseltiin. Niin ikään vanhempien antamia ohjeita väkivallan ja tappelemisen suhteen.

Vanhempia pyydettiin kertomaan heidän työstään ja terveydestään. Perheen ilmapiiriä kartoitettiin myös kysymällä, puuhasteleeko nuori jotain yhdessä vanhempien kanssa, syökö perhe ilta-ateriaa yhdessä ja onko isä tai äiti paljon poissa kotoa iltaisin. Lisäksi haastateltavat kertoivat, miten usein heillä on erimielisyyksiä, miten tottelemattomuudesta rankaistaan ja tietävätkö he missä ja kenen kanssa nuori viettää vapaa-aikaansa. Edelleen kyseltiin, mitä nuori harrastaa, onko hänellä kotiintuloaikoja ja mistä hän saa käyttörahansa. Tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä esitettiin kysymyksiä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.