FSD2323 Miehen sydäninfarktikokemus 1997-1998

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Lampi, Hannu (Helsingin ammattikorkeakoulu. Terveydenhuollon erityisalojen osaamisyhteisö)

Asiasanat

ensihoito, fenomenologia, miehet, pelko, perheet, potilaat, sairaalahoito, sairaudet, sydäninfarkti, sydäntaudit, terveydentila, toimintakyky, toipuminen, tunteet, tupakointi

Sisällön kuvaus

Haastattelujen tarkoituksena oli tarkastella miehen sydäninfarktikokemusta äkillisen henkeä uhkaavan sairauden ja potilaana olemisen kontekstissa. Tutkimusaineisto koostui 17 avoimesta haastattelusta ja kahdesta julkaistusta muisteluaineistosta. Muisteluaineistot ovat kirjastosta saatavia julkaisuja, joita ei ole arkistoitu tietoarkistoon.

Seitsemäätoista sydäninfarktin kokenutta miestä haastateltiin yhdestä neljään kertaan. Haastateltavat kertoivat vapaamuotoisissa syvälliseen vuorovaikutukseen perustuvissa haastatteluissa, millaisena he kokivat infarktin ja saamansa hoidon, minkälaisia tunteita tapahtumat herättivät ja kuinka he kokivat suhtautumisensa maailmaan muuttuneen tapahtumien seurauksena. Samoin keskusteltiin vapaasti mm. ympäristön suhtautumisesta tapahtuneeseen, haastateltavien terveydentilasta ja elintavoista, seksielämästä, ruokavaliosta, tupakoinnista, kuntoutumisesta ja sairaalassa vietetystä ajasta. Haastatellut miehet olivat iältään keskimäärin 52-vuotiaita.

Alkuperäisessä tutkimuksessa analysoinnin tuloksena syntyi kuusi yläsisältöaluetta: kuolemanvaarassa oleminen, hoidonantajien ominaisuudet, sairaalapotilaaksi joutuminen, perheen kohtaaminen, kohtalontoveruuden jakaminen ja sairaalasta kotiutuminen. Tutkimuksen tuloksista muodostettiin miehen sydäninfarktikokemusta kuvaava merkitysverkosto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.