FSD2328 Terveyden edistämisen barometri 2007: kunnat

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Terveyden edistämisen keskus

Asiasanat

johtajat, kansanterveys, kunnat, muutos, terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, terveyskäyttäytyminen, tulevaisuus, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien terveyden edistämisen sisältöä, nykytilaa ja tulevaisuutta. Ajankohtaisia kysymyksiä esitettiin muiden muassa terveyskäyttäytymisen osa-alueiden tärkeydestä sekä terveyden edistämisen keskeisistä toimijoista ja keinoista. Vastaajat olivat kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja kunnanjohtajia. Samoja kysymyksiä on esitetty myös järjestöjohtajille (FSD2329).

Vastaajat arvioivat terveyden edistämisen keskeisiä painotuksia nyt ja tulevaisuudessa, kuten liikunnan lisäämistä, sosiaalisten verkostojen tukemista sekä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Kysyttiin myös, kenen vastuulla terveyden edistäminen ensisijaisesti kunnassa on ja kuinka suuri osuus toimialan työajasta käytetään terveyden edistämiseen. Tiedusteltiin, miten olisi hyödyllisintä kehittää terveyden edistämistä seuraavien viiden vuoden aikana, esim. kouluttamalla terveyden edistämisen käytännön työhön kunnissa ja järjestöissä, verkostoitumalla ja erilaisilla kuntien ja järjestöjen interventioilla. Lisäksi kysyttiin, miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa.

Ajankohtaisilla kysymyksillä kartoitettiin terveyskäyttäytymisen tärkeimpiä osa-alueita, joihin terveyden edistämisen toimilla voidaan vaikuttaa. Osa-alueina lueteltiin muiden muassa alkoholin kohtuukäyttö, tupakoimattomuus, terveellinen ruokavalio sekä riittävä uni ja lepo. Kysyttiin myös, miten terveyttä voitaisiin käytännössä näillä osa-alueilla edistää. Vastaajat arvioivat, mitä Suomen vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuskauden Terveys kaikissa politiikoissa -teema voisi tarkoittaa käytännössä. Lopuksi tiedusteltiin, kuinka merkityksellisiä keinoja terveyden edistämisessä ovat mm. lainsäädäntö, valtakunnalliset ja kunnalliset suositukset sekä terveyden edistämisen ohjelmat. Taustamuuttujia ovat kunnan/kuntayhtymän koko, lääni ja vastaajan asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.