FSD2346 Nuorten miesten rikollisuuskysely 2006

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Asiasanat

huumeet, ilkivalta, juopumus, nuoret, nuorisorikollisuus, piilorikollisuus, rangaistukset, rikollisuus, varkaus, väkivaltarikokset

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitettiin helsinkiläisten nuorten miesten itse ilmoitetun rikollisuuden tasoa, erityisesti varastamiseen ja muihin omaisuusrikoksiin sekä erilaisiin väkivaltarikoksiin ja näistä saatuihin rangaistuksiin liittyen. Kyselyllä pyrittiin sekä jatkamaan että laajentamaan edellistä, vuonna 1962 suoritettua samannimistä rikollisuuskyselyä, ja samalla luomaan pohjaa uudelle kokonaisrikollisuuden seurantajärjestelmälle.

Ensimmäisenä kysyttiin kuinka usein vastaajat käyttävät alkoholia tosi humalaan asti. Tämän jälkeen testattiin, tietävätkö he Suomen rikosvastuun ikärajan, rattijuopumuksen rajan tai kuinka nuoren henkilön kanssa ei saa olla sukupuoliyhteydessä. Tiedusteltiin myös, onko vastaajilta joskus varastettu jotain ja jos oli, niin ilmoittivatko he siitä poliisille. Kysyttiin lisäksi väkivaltaisen ryöstön uhriksi joutumisesta sekä oliko tästä ilmoitettu poliisille. Tahalliseen väkivaltaan liittyen kysyttiin onko vastaajaan koskaan hänen elämänsä tai kuluneen 12 kuukauden aikana (ja montako kertaa tuolloin) kohdistettu sellaisia tekoja kuin uhkaileminen väkivallalla, uhkaileminen tai tietoinen loukkaaminen sähköisten viestinten avulla, tahallinen tyrkkiminen tai töniminen, lyöminen niin, että siitä joko aiheutui tai ei aiheutunut näkyvää jälkeä, kimppuun käyminen jotain asetta (esim. veistä) käyttäen tai jonkinlainen muunlainen väkivalta. Näiden tekojen seurauksiin liittyen pyydettiin kertomaan oliko vastaaja saanut väkivallan seurauksena ensiapua tai lääkärin hoitoa tai joutunut hoitoon sairaalan vuodeosastolle koskaan elämänsä aikana tai kuluneen 12 kuukauden aikana ja montako kertaa näin oli tapahtunut.

Edelleen tiedusteltiin oliko vastaaja itse suorittanut tai ollut mukana suorittamassa erilaisia varkauksia, kuten ottanut luvatta jotakin, ottanut luvatta jotakin työpaikaltaan, ottanut tavaroita kaupoista maksamatta niitä, vienyt mukanaan esineitä kahviloista tai ravintoloista, ottanut luvatta osia tai varusteita eri ajoneuvoista, varastanut auton, mopedin, skootterin tai moottoripyörän, moottoriveneen tai muun moottoriajoneuvon, varastanut polkupyörän tai suorittanut muunlaisen varkauden. Muista kielletyistä teoista kysyttiin onko vastaaja ottanut vastaan, ostanut tai myynyt varastettua tavaraa, jättänyt kahvila-, ravintola- tai hotellilaskun tahallaan maksamatta, ajanut jotakin moottoriajoneuvoa alkoholin vaikutuksen alaisena, rikkonut tahallaan katulamppuja, tienviittoja tai muita sellaisia, käyttäytynyt häiritsevästi humalassa yleisellä paikalla, uhkaillut tai tietoisesti loukannut jotakuta sähköpostilla, tekstiviestillä tai Internetin keskustelupalstoilla, kopioinut ja jakanut tiedostoja luvattomasti esimerkiksi vertaisverkossa, lyönyt tai pahoinpidellyt toista henkilöä, pitänyt mukanaan terä- tai lyömäasetta vahingoittamis- tai itsepuolustustarkoituksessa, kokeillut tai käyttänyt marihuanaa tai hasista, ekstaasia, heroiinia, kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä tai muita vastaavia huumeita, tai työskennellyt pimeästi, niin että ei ole maksanut veroa saamastaan palkasta.

Seuraavaksi tiedusteltiin, oliko vastaaja ollut tekemisissä poliisin tai muitten viranomaisten kanssa tekemänsä rikoksen tai rikkomuksen johdosta, ja näistä mainittiin erikseen ylinopeus, rattijuopumus, jokin muu liikenteeseen liittyvä syy, humalassa olo yleisellä paikalla, myymälästä varastaminen tai näpistäminen, toisen ihmisen lyöminen tai pahoinpitely, tai jokin muu rikos tai rikkomus. Haluttiin myös tietää, oliko vastaaja saanut erilaisia rangaistuksia, kuten pysäköintivirhemaksuja, joukkoliikenteen tarkastusmaksuja, rikesakkoja, muita sakkoja, nuorisorangaistusta, yhdyskuntapalvelua tai ehdollista tai ehdotonta vankeutta. Viimeisenä kysyttiin pitävätkö vastaajat rangaistuksia maassamme liian lempeinä, sopivina vai liian ankarina.

Taustamuuttujina kyselyssä olivat syntymävuosi, syntymämaa (Suomi tai muu), äidinkieli, pääasiallinen toiminta peruskoulun jälkeen, pääasiallinen toiminta kuluneen 12 kuukauden aikana, oppilaitos, ammatti, asuinkunta, asuuko vanhempien tai huoltajan luona, onko parisuhteessa sekä isän tai huoltajan ammattiasema. Lisäksi aineistossa on tieto siitä, minä päivänä kukin vastaaja osallistui kutsuntoihin.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.