FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006

Tekijät

Asiasanat

asenteet, demokratia, energia, julkinen keskustelu, järjestöt, poliittinen toiminta, ydinenergia, ydinvoimalat

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää vastauksia viidestä kyselystä, jotka on tehty Åbo Akademin Demokratiatutkimuksen huippuyksikön järjestämän Kansalaiskeskustelu-kokeen yhteydessä. Kansalaiskeskustelu oli deliberatiivisen demokratian kokeilu, joka kulminoitui Turussa 18.11.2006 järjestettyyn Kansalaiskeskustelu-tapahtumaan. Keskustelun aihe oli: "Tulisiko Suomeen rakentaa kuudes ydinvoimala?". Ennen varsinaista keskustelua osallistujat saivat kirjallista informaatiota ydinvoimakysymyksestä, ja heillä oli tilaisuus kuulla asiantuntijoiden esittämiä näkökantoja. Keskustelu käytiin ohjatusti pienryhmissä.

Kyselyt tehtiin kolmena eri ajankohtana: syyskuussa 2006, 18. marraskuuta 2006 ja helmikuussa 2007. Syyskuussa lähetettiin 2500 satunnaisotannalla valitulle varsinaissuomalaiselle kysely ja kutsu Kansalaiskeskustelu-tilaisuuteen. Kysely sisälsi kysymyksiä ydinvoimasta, energiasta, yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja poliittisesta toiminnasta. Myös sosioekonomiset taustamuuttujat sisältyivät syyskuun kyselylomakkeeseen.

Marraskuussa tehdyssä kyselyssä oli kolme osaa, jotka toteutettiin keskustelun alussa, sen aikana ja sen lopussa. Ensimmäisessä osassa selvitettiin vastaajien tietoja energiakysymyksistä ja yleistä poliittista tietämystä. Toiseen osaan osallistujat vastasivat tutustuttuaan tietopakettiin sekä kuultuaan asiantuntijoiden lausunnot, mutta ennen ryhmäkeskusteluja. Kolmanteen osaan osallistujat vastasivat tapahtuman lopussa ja siinä esitettiin samoja kysymyksiä kuin keskustelun alussa ja syyskuussa. Lisäksi kartoitettiin vastaajien kokemuksia Kansalaiskeskustelusta. Vastaajia marraskuussa oli yhteensä 135.

Helmikuussa kaikille Kansalaiskeskusteluun osallistuneille sekä syyskuun kyselyissä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneille lähetettiin seurantakirje, joka sisälsi pitkälti samoja kysymyksiä ensimmäisen kyselykierroksen kanssa, mutta siinä oli lisäkysymyksiä niille, jotka osallistuivat Kansalaiskeskustelu-tapahtumaan.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, kieli, kunta, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, ammattiryhmä, työssä olo, kotitalouden koko ja bruttotulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.