FSD2356 EVAn EU-asennetutkimus 2007

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, Euroopan unioni, NATO, Venäjä, asenteet, globalisaatio, kansainväliset suhteet, puolustuspolitiikka, turvallisuus, ulkopolitiikka

Sisällön kuvaus

Tässä aineistossa kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä EU-jäsenyydestä, ulkopolitiikasta ja sen hoitamisesta, Suomen ja Venäjän suhteista sekä mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Aluksi kysytään, kuinka kiinnostuneita vastaajat ovat EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista ja kuinka hyvin he katsovat tuntevansa niitä. Seuraavaksi esitetään runsaasti EU-jäsenyyttä ja kansainvälisiä kysymyksiä koskevia väitteitä. Väitteissä käsitellään esimerkiksi EU:n jäsenmaksuja, yleisestä asevelvollisuudesta luopumista Suomessa, puolustuspolitiikkaa, Suomen suhteita muihin Pohjoismaihin, globalisaatiota, eri EU-jäsenmaaehdokkaita ja ilmastopolitiikkaa.

Sen jälkeen arvioidaan Suomen ulkopolitiikkaa. Vastaajille luetellaan ajankohtaisia kansainvälisiä asioita ja he pohtivat, minkä verran Suomen ulkopolitiikan tulisi keskittyä kuhunkin kysymykseen. Arvioitavia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi suhteet Venäjään ja Baltian maihin, pohjoismainen puolustusyhteistyö, kehitysyhteistyön määrärahojen lisääminen, kansainvälisten kriisien sovittelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Lisäksi vastaajat antavat arvosanan Suomen ulkopolitiikan hoidosta siitä vastuussa oleville henkilöille ja tahoille (muun muassa presidentti, pää-, ulko-, ja puolustusministeri sekä kolme viimeisintä hallitusta).

Seuraavaksi tarkastellaan EU:n toimintaa. Vastaajilta tiedustellaan, onko EU:n toiminta muuttunut heistä jollakin tavalla viime aikoina koskien esim. Suomen vaikutusvaltaa, EU:n vahvuutta taloudellisena toimijana maailmassa tai unionin avoimuutta/läpinäkyvyyttä. Vastaajilta kysytään myös mielipidettä Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja kuinka tärkeänä he pitävät niiden ratkaisua. Arvioitavana ovat muun muassa Venäjän puutullit ja muut kaupan esteet sekä Pietarin alueen Itämerelle aiheuttama ympäristökuormitus. Sen jälkeen vastaajat pohtivat Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia eri asioihin, kuten kansainväliseen vaikutusvaltaan, puolustusmenojen osuuteen budjetista ja henkilökohtaiseen turvallisuudentunteeseensa.

Lopuksi vastaajat arvioivat globalisaation vaikutusta omaan työhönsä ja kertovat kuinka he suhtautuvat nykyisin EU-jäsenyyteen, euroon siirtymiseen ja keväällä 2004 tapahtuneeseen EU:n laajentumiseen.

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, toimiala, maakunta, ammattiryhmä, ammatillisen keskusjärjestön jäsenyys ja jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.