FSD2358 Energia-asennetutkimus 2006

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Asiasanat

asenteet, bioenergia, energia, kivihiili, maakaasu, pienhiukkaset, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, öljy

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapolitiikkaan. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Energia-asioita koskevia mielipiteitä, uskomuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä energiapolitiikkaan, energian tuotantoon ja ympäristöasioihin liittyviä väittämiä.

Vastaajat kertoivat, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi heidän mielestään kehittää eri energiavaihtoehtojen osalta. Kysyttiin myös mitä vastaajat pitivät merkittävinä pienhiukkaspäästäjen lähteinä. Lopuksi kysyttiin, kuinka luotettavina tietolähteinä he pitivät eri tahoja sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja riskejä koskevissa asioissa.

Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus, ammattiasema ja poliittinen suuntautuneisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.