FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jaakkola, Magdalena (Kuntoutussäätiö. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö)

Asiasanat

asenteet, etniset ryhmät, maahanmuuttajat, maahanmuuttopolitiikka, pakolaiset, siirtotyöläiset, ulkomainen työvoima

Sisällön kuvaus

Haastatteluissa selvitettiin suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisten työnhakijoiden, pakolaisten ja viiteen kansallisuusryhmään kuuluvien vastaanottamiseen. Samat kysymykset on esitetty vuosina 1987, 1993, 1998 ja 2003 tehdyissä laajemmissa maahanmuuttajiin suhtautumista koskevissa haastattelututkimuksissa.

Ensimmäisenä varsinaisena kysymyksenä tiedusteltiin, pitäisikö vastaajien mielestä Suomeen ottaa enemmän, vähemmän vai nykyisen verran pakolaisia. Seuraavaksi kysyttiin samaa ulkomaalaisiin työntekijöihin liittyen. Kartoitettiin myös kuinka mielellään vastaajat näkisivät virolaisten, venäläisten, puolalaisten, kiinalaisten ja somalien muuttavan Suomeen. Lopuksi kysyttiin montako Suomessa asuvaa ulkomaalaista vastaajat tuntevat henkilökohtaisesti.

Taustamuuttujina aineistossa olivat sukupuoli, ikä, onko vastaaja kotitalouden päähenkilö, oma ja perheen päähenkilön ammattiasema, koulutus, kotitalouden bruttotulot, elämänvaihe, pääasiallinen toiminta, kotitalouden koko, asuinkunta eri tavoin luokiteltuna sekä puoluekanta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.