FSD2373 Opettajien ammattirooli, ammatti-identiteetti ja tiedonhankinta 2003-2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Jokiniemi, Sinikka (Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen laitos)

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatillinen opettajuus, ammatillisen tiedon hankinta, ammatilliset oppilaitokset, ammatti-identiteetti, internet, opettajat, opettajuus, tiedonhankinta, työ

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin 20 ammatillisen oppilaitoksen opettajaa Jämsän seudun koulutuskeskuksesta. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään opettajien käsityksiään omasta roolistaan ja identiteetistään opettajana, opettajien kokemuksia tiedonhausta ja haetun tiedon käytöstä, soveltamisesta ja hyödyllisyydestä.

Jokaiselta haastatellulta kysyttiin ensin yleisiä kysymyksiä heidän työstään ja työtehtävistään. Seuraavaksi tiedusteltiin heidän suhdettaan tiedonhankkimiseen. Tutkittavilta kysyttiin mm. tiedonhankinnan roolista ja tärkeydestä, yksityiskohtaisia kysymyksiä viimeisimmästä tiedonhankintatapahtumastaan (sen tarve, tiedonhaun välineet ja tiedon hyödyllisyys/hyödyttömyys) ja lopuksi yleisiä kysymyksiä opettajuudesta ja opettajan ammattin vaatimuksista sekä siinä tapahtuneista muutoksista.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.