FSD2374 Vammaisten ja kuurojen nuorten koulutuspolut 2007: haastatteluaineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Niemelä, Anna (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))

Asiasanat

esteettömyys, koulutus, monivammaisuus, tasa-arvo, vammaisuus, yhdenvertaisuus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat vammaisten ja kuurojen nuorten kouluttautuminen. Erityistä huomiota kiinnitetään peruskoulun jälkeiseen aikaan ja toisaalta toisen asteen koulutuksen jälkeiseen aikaan. Koulutuspolkuja tutkittaessa käytetään kokemuksellista lähestymistapaa, yhteiskunnan sekä sen rakenteiden ja instituutioiden kontekstissa. Haastateltavat kertovat itse kokemuksistaan suhteessa koulutukseen ja kokemuksestaan vammaisuudesta.

Haastateltavilta kysyttiin heidän opiskeluhistoriastaan, motivaatiostaan ja kiinnostuksestaan opiskelua kohtaan, koulumenestyksestään, koulutuksessa kohdatuista esteistä ja kannustimista, kavereistaan ja vanhemmistaan, sopeutumisesta koulutusmaailmaan, työskentelystään vammaisjärjestöissä ja heidän kokemuksiaan työelämästä.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.