FSD2381 Vaatesuunnittelu ikääntyville naisille: haastattelut 2001-2002

Tekijät

  • Iltanen, Sonja (Taideteollinen korkeakoulu. Muotoilun osasto)

Asiasanat

keski-ikä, muistot, muoti, naiset, pukeutuminen, suuret ikäluokat, vaatesuunnittelijat, vaatesuunnittelu, vaatetusteollisuus, vaatteet

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suurten ikäluokkien naisten ja heidän ikäryhmälleen vaatteita suunnittelevien työntekijöiden näkemyksiä pukeutumisesta ja erityisesti sen suhteesta ikääntymiseen.

Tutkimusta varten haastateltiin vuosien 2001 - 2002 aikana kahdeksaa teollisuudessa työskentelevää vaatesuunnittelijaa kahteen kertaan. Jokainen suunnittelija valitsi itse suunnittelemansa vaatekokonaisuuden, joka heidän mielestään sopi 50 - 60-vuotiaille naisille. Ensimmäisessä haastattelussa suunnittelijat esittelivät omaa työnäytettään ja siinä tekemiään suunnitteluratkaisuja. Toisella haastattelukerralla kukin suunnittelija sai arvioitavakseen muiden suunnittelijoiden työnäytteet. Lisäksi haastatteluissa suunnittelijat kertoivat muun muassa suunnitteluprosessista, kohderyhmän määrittelystä ja teollisen vaatesuunnittelun vaikutuksesta suunnittelutyöhön. Niin ikään he arvioivat käyttäjien iän ja sukupolven merkitystä vaatesuunnittelulle ja pohtivat, kuinka ikääntymistä voisi huomioida vaatesuunnittelussa.

Tutkimuksessa haastateltiin myös kahtatoista naista, jotka olivat syntyneet vuosina 1941 - 1955. Naisia haastateltiin kolmen hengen ryhmissä kahteen otteeseen. Aluksi naiset kävivät läpi aiempien vuosikymmenien vaatemuistoja omia vanhoja valokuviaan apuna käyttäen. Sen jälkeen naiset esittelivät mukana tuomiaan lempivaatteitaan ja arvioivat suunnittelijoiden työnäytteitä. Lisäksi käyttäjäryhmien haastateltavien kanssa keskusteltiin runsaasti ikääntymisestä ja sen vaikutuksesta pukeutumiseen.

Sekä suunnittelijoiden että käyttäjäryhmien haastatteluissa oli läsnä tutkimusapulainen, joka valokuvasi haastattelutilannetta, suunnittelijoiden työnäytteitä ja käyttäjien lempivaatteita.

Arkistoitu aineisto sisältää 15 suunnittelijoiden haastattelua ja 8 käyttäjäryhmien haastattelua. Haastatteluaineistoa on yhteensä noin 1283 sivua. Yksittäisten haastatteluiden pituus vaihtelee 25 - 140 sivun välillä. Lisäksi on arkistoitu valokuvat käyttäjien lempivaatteista ja suunnittelijoiden työnäytteistä sekä 10 taulukkoa, joihin on koottu tietoja vaatteiden muodoista, väreistä, materiaaleista ja yksityiskohdista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.