FSD2381 Vaatesuunnittelu ikääntyville naisille: haastattelut 2001-2002

Katso täydellinen teemarunko tai kirjoitusohjeet aineistokuvailun liitteistä.

Valitse kysymys

Kysymysteksti

Ikääntyminen ja vaatteet: Lähetin suomalaisille vaatesuunnittelijoille kyselyn viime kesänä. Kyselyyn vastanneista moni sanoi suunnittelevansa aikuiselle naiselle. Mitä aikuinen nainen mielestäsi tarkoittaa? Millainen hän on?

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.