FSD2382 Nuorisobarometri 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

asuminen, internet, koulutus, nuoret, tulevaisuus, tyytyväisyys, työ, työttömyys, yhteiskunta, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tämän Nuorisobarometrin teemoja ovat työllisyys, koulutus, internet, tulevaisuus, kunnallinen vaikuttaminen, ja suhde yhteiskuntaan. Nuorisobarometrin pääteemana oli nuorten suhde kuntaan ja paikallisvaikuttamiseen.

Aluksi haastattelussa kartoitettiin työhön ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi millaista työtä he tekivät, olivatko he olleet työttöminä ja millaista korvausta he saivat työttömyysaikanaan. Haastateltavat arvioivat kuinka tärkeinä pitivät eri kouluaineita ja mitä ominaisuuksia he pitivät tärkeinä elämässä pärjäämisen kannalta. Samoin he arvioivat erilaisten ominaisuuksien vaikutusta työnsaantiin.

Seuraavaksi tiedusteltiin, mitä kotikunnan tai kaupungin palveluja vastaajat käyttivät, kuinka usein he käyttivät palveluja ja tiesivätkö he, mistä kyseiset palvelut löytyvät. Samoin tiedusteltiin, kuinka tärkeinä vastaajat pitivät nuorisotiloja, nuorisovaltuustoa, iltapäiväkerhoja ja muita nuorille suunnattuja palveluja.

Seuraavaksi kartoitettiin nuorten vaikuttamista asuinkuntansa asioihin. Vastaajilta kyseltiin, mm. oliko asuinpaikkakunnalla nuorisovaltuusto, kokivatko he voivansa vaikuttaa asuinkuntansa asioihin, aikoivatko he äänestää kuntavaaleissa ja pitäisivätkö he äänestämistä internetin kautta aktivoivana. Internetin käyttöä selvitettiin kyselemällä viikoittaista käyttöaikaa, käytettyjä palveluita ja käytettyä rahamäärää. Vastaajat myös ottivat kantaa siihen kuinka paljon he kokivat perheen, median, yhteiskunnan, kavereiden ja koulun vaikuttavan päihteidenkäyttöön, harrastuksiin, poliittiseen suuntautumiseen ja ammatinvalintaan.

Vastaajien poliittista kantaa, arvoja ja kiinnostusta poliittisiin asioihin selvitettiin erilaisilla kysymyksillä. Samoin selvitettiin, kuinka paljon vastaajat kokivat kuuluvansa erilaisiin ryhmiin, kuten perheeseen, kaupunkiin, Eurooppaan ja kirkkoon.

Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin millaisia vaikutusmahdollisuuksia he kokivat itsellään olevan tulevaisuutensa suhteen ja kuinka tärkeinä he pitivät oman elämänsä kannalta esimerkiksi perinteisiä arvoja, juhlintaa, opiskelua, koulumenestystä, mahdollisuutta nähdä vieraita kulttuureita, rahaa ja harrastuksissa menestymistä.

Taustamuuttujina olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, äidinkieli, perhemuoto, suoritetut tutkinnot, sekä oma pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.