FSD2382 Nuorisobarometri 2008

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraavien asioiden takia? (LUETTELE, S) (5=erittäin paljon, 4=melko paljon, 3=ei paljon eikä vähän, 2=melko vähän, 1=erittäin vähän, 0=ei osaa sanoa)

(HUOM: TÄHÄN KYSYMYKSEEN VAIN 257 VASTAUSTA SILLÄ LOMAKETTA LYHENNETTIIN KESKEN HAASTATTELUIDEN)

Kulkutaudit (kuten lintuinfluenssa)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei osaa sanoa 0 3
Erittäin vähän 1 37
Melko vähän 2 93
Ei paljon eikä vähän 3 89
Melko paljon 4 27
Erittäin paljon 5 7
SYSMISS 1677
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 256
maksimi 5
minimi 0
keskiarvo 2.47
keskihajonta .994

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.