FSD2387 Gerontologinen sosiaalityö: haastatteluaineisto 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Salonen, Kari (Turun ammattikorkeakoulu. Hyvinvointipalveluiden yksikkö. Sosiaalialan koulutusohjelma)

Asiasanat

gerontologia, itsearviointi, sosiaalityö, työntekijät, vanhainkodit, vanhukset, vanhustenhuolto, vanhustyö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa pyrittiin saamaan vanhusten parissa toimivien sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä omasta työstään, sen merkityksestä ja sen tulevaisuudesta. Haastatteluihin osallistui 13 työntekijää erilaisista vanhustenhuollosta vastaavista laitoksista Turussa. Tutkimuskysymyksiä oli 6, jokaiselle kysymykselle oli apukysymyksiä.

Ensimmäinen kysymys koski työn sisältöä. Vastaajien pyydettiin kuvailemaan päivittäisiä työtehtäviään. Apukysymyksissä pyydettiin luonnehtimaan työpäivää ja sen etenemistä, työn sisältöä ja tehtäviä sekä antamaan tyypillinen esimerkkitapaus työpäivästään. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin työssä vaadittavasta ammatillisesta osaamisesta. Apukysymykset koskivat vastaajien käsitystä ammattitaidosta, niiden edellytyksiä, työssä edellytettäviä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja sitä, miten vastaajat näkevät oman työnsä eroavan muiden vanhustenhuollon työntekijöiden työstä. Kolmannessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien tarvitsemia eritystaitoja ja -tietoja. Apukysymyksissä pyydettin tarkentamaan tilanteita joissa erityistaitoja tarvitaan. Neljännessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin siitä miten työn vaatimukset ovat muuttuneet viimeisten 5-10 vuoden aikana. Apukysymyksissä kysyttiin asioita, joissa muutoksia on tapahtunut, mistä muutosvaateet tulevat, ovatko ne lisääntyneet tai vaikeutuneet ja mikä sosiaalityöntekijän rooli / tehtävä muutoksessa on. Viides kysymys koski vanhustenhuollontyön tulevaisuutta. Apukysymyksissä tiedusteltiin sitä, miltä tulevaisuus näyttää, miten työntekijät sen kokevat, miten he pyrkivät vastaamana tulevaisuuden haasteisiin ja onko tulevaisuus uhka vai mahdollisuus. Viimeisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin kuvailemaan sitä, miten he itseään kehittäisivät vanhustenhuollon sosiaalityöntekijöinä. Apukysymyksissä vastaajia pyydettiin luonnostelemaan omia kehittymistarpeitaan.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.