FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Häikiö, Liisa (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö)
  • Vänninmaja, Paula (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö)

Asiasanat

harrastukset, iltapäivätoiminta, järjestöt, kerhot, kiusaaminen, kouluruokailu, koulut, lapset (ikäryhmä), liikunta, opetushenkilöstö, syrjäytyminen, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Vuonna 2007 käynnistyneessä Harrastava iltapäivä -hankkeessa Tampereen kaupunki järjesti koulupäivän jälkeen vapaaehtoista harrastustoimintaa 3. - 9.-luokkalaisille. Harrastus- ja kerhotoiminta järjestettiin yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja seurakuntien kanssa. Hankkeen väliarviona tehtiin kyselytutkimukset, joiden avulla arvioitiin hankkeen tavoitteiden ja käytäntöjen ovat toteutumista ensimmäisen toteutuskauden aikana. Hanketta arvioitiin lasten, vanhempien, koulujen henkilökunnan ja kerho-ohjaajien näkökulmasta. Tämä kysely käsittää koulujen henkilökunnan vastaukset.

Aluksi henkilökunnalta kysyttiin taustatietoja, kuten sukupuolta, ammattia, koulua, jossa työskentelee sekä kerhonohjaukseen osallistumista. Tämän jälkeen selvitettiin vastaajien mielipiteitä kerhotoiminnasta ja koulussa tarjottavasta välipalasta sekä niiden maksullisuudesta. Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä he näkivät HIP-hankkeen tärkeimpinä tavoitteina ja katsoivatko he näiden toteutuneen. Henkilökuntaa pyydettiin arvioimaan harrastustoiminnan onnistumista ja vaikutusta mm. luvattomiin poissaoloihin, koulumotivaatioon ja yhteisöllisyyteen. Vastaajat ottivat kantaa siihen, millainen hyvän kerho-ohjaajan tulisi olla, ja kuinka heidän mielestään yhteistyö oli sujunut kerho-ohjaajien kanssa. Kerho-ohjaajina toimivat opettajat vastasivat erilaisiin kysymyksiin, joissa tiedusteltiin, miksi he toimivat ohjaajina, kuinka paljon he olivat saaneet tukea eri tahoilta, ja kuinka yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli sujunut. Samoin selvitettiin kuinka vastaajat kokivat yhteistyön ja tiedotuksen eri toimijoiden, kuten koulun, kodin ja seurojen välillä toimivan. Lopuksi kartoitettiin, millaisia toiveita ja kehittämistoiveita vastaajilla oli hankkeen suhteen. Aineisto kerättiin sähköisen internetkyselyn avulla marraskuussa 2007.

Taustamuuttujina olivat sukupuoli ja vastaajan ammatti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.