FSD2403 Synnytys- ja raskauskertomukset 2001-2007

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Homanen, Riikka (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)
  • Kaartamo, Anna (Tampereen yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos)

Asiasanat

kokemuksellisuus, opinnäytteet, raskaus, ruumiillisuus, subjektius, synnytys, synnytysmasennus, vanhemmuus, vauvat, äitiys

Sisällön kuvaus

Aineistossa on yhdistetty kaksi aineistoa: Riikka Homasen keräämät kirjoitukset raskaudesta ja synnytyksestä (aineisto A) ja Anna Kaartamo-Virran keräämät synnytyksen jälkeistä masennusta käsittelevät kirjoitukset (Aineisto B).

Aineisto A käsittelee ensisynnyttäjiä ja raskauden ruumiillista kokemusta. Aineiston ohjeistuksena on avoin kirjoituspyyntö, jossa vastaajia pyydettiin kirjoittamaan raskaudenajan kokemuksista ja synnytyksestä. Kirjoittajia kehoitettiin pohtimaan miten he kokivat kohdussaan kasvavan lapsen, kehossaan tapahtuneet muutokset ja ulkoapäin siihen kohdistuneet toimenpiteet. Painotus on vastaajien omissa kokemuksissa.

Aineisto B on Anna Kaartamo-Virran kanditutkielma-aineisto. Aineisto on samankaltainen kuin aineisto A, tässäkin aineistossa on vastaajien itsensä kirjoittamia, vapaamuotoisia tarinoita itsestään. Aineiston painopiste on kuitenkin raskauden jälkeisellä masennuksella, ei pelkällä raskaudenajalla. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan omista tuntemuksistaan, ympäristön suhtautumisesta masennukseen ja muista seikoista. Ohjeistuksessa pyydettiin myös kertomaan oliko masennuksesta kärsivän vastaajan synnytys ensimmäinen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.