FSD2405 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS)

Asiasanat

Euroopan integraatio, asevelvollisuus, kansainväliset suhteet, liittoutumattomuus, liittoutuminen, maanpuolustus, puolustusvoimat, turvallisuus, ulkopolitiikka, varusmiespalvelus

Sisällön kuvaus

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Siinä on mukana myös Suomen ja Naton suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Kansalaisilta tiedusteltiin lisäksi, miten he kokevat turvallisuuden kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana, ja heitä pyydettiin arvioimaan turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös Suomen mukanaoloa Euroopan unionin nopean toiminnan joukoissa sekä osallistumista Naton nopean joukkojen toiminnan muodostamiseen ja kansainvälisiin rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin. Edelleen tarkasteltiin kansalaisten suhtautumista Suomenlahdelle rakennettavaan kaasuputkeen, Yhdysvaltojen Tsekkiin ja Puolaan suunnittelemaan ohjuspuolustusjärjestelmään, Suomen liittymiseen rypäleaseet ja jalkaväkimiinat kieltäviin sopimuksiin sekä miehiä ja naisia koskevaan yleiseen kansalaispalvelukseen, joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna. Lisäksi selvitettiin tulevaisuuden huolenaiheita ja uhkia. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinlääni sekä talouden tuloluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.