FSD2405 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2008

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

KORTTI 2F||Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta?

Tarttuvien tautien leviäminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon 1 151
Jonkin verran 2 404
Vähän 3 346
Ei lainkaan 4 69
Eos 5 10
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 980
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.37
keskihajonta .863

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.