FSD2407 Uutismedian vuosiseuranta 2008

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Holma, Aino (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Raittila, Pentti (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Saloniemi, Aira (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Suikkanen, Risto (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)

Asiasanat

internet, joukkoviestimet, kuvat, media, sanomalehdet, sukupuoli, toimijuus, uutiset, uutisointi, vapaa-aika, viestintä, väkivalta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten sanomalehtien sekä TV:n ja radion pääuutisten sisältöä talvikaudella 2007-2008. Viestimistä tarkastelussa mukana oli 4 aamulehteä, 2 iltapäivälehteä, yksi ilmaisjakelulehti, kaksi radio- ja tv-kanavaa sekä näiden viestimien verkkosivustot eli yhteensä 19 uutisvälinettä. Kaikkiaan aineisto käsittää 3008 juttua tai jutturyvästä, joiden sisältö on kuvailtu aineiston muuttujiin.

Jutuista on kirjattu aineistoon ensinnä tiedotusväline, josta juttu on poimittu, jutun numero lehdessä/lähetyksessä sekä päivämäärä jona juttu on ilmestynyt. Lisäksi uutisjutuille annettiin asema viestimessä sen mukaan, olivatko ne uutiskatsauksen pääjuttuja vai esimerkiksi vinkkipalstan pieniä juttuja. Lisäksi jutuista koodattiin muun muassa niiden luonne (esim. uutinen tai mielipidejuttu) sekä aihe luokiteltuna. Myös jutussa esiintyvälle päätaholle ja pääasialliselle puhuvalle toimijalle määritettiin viiteryhmä, asema, sukupuoli sekä ikäryhmä. Lisäksi selvitettiin päätoimijan sukupuolen esittämisen tapoja määrittämällä, kommentoitiinko jutussa esimerkiksi tämän ikää, sukupuolta, siviilisäätyä, ulkoista olemusta tai kuvailtiinko toimijan puhetta emotionaalisesti värittyneellä tavalla. Samoin jutuista on kirjattu, esiintyikö niissä erotiikkaa ja seksuaalisuutta tai väkivaltaa. Jutuista määriteltiin myös maantieteellinen alue, jota juttu koski, juttuun liittyvien valokuvien määrä ja niissä esiintyvien henkilöiden sukupuoli ja ikä, mahdolliset juttuun sisältyvät toimittajien kuvat sekä internetjuttujen liikkuva kuva.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.