FSD2410 ISSP 2008: uskonto III: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos)
  • Tanskanen, Eero (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut)
  • Ketola, Kimmo (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Kääriäinen, Kimmo (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Niemelä, Kati (Kirkon tutkimuskeskus)

Asiasanat

Jumala, arvot, asenteet, jumalat, moraali, usko, uskonnollinen identiteetti, uskonnollinen käyttäytyminen, uskonnolliset liikkeet, uskonnollisuus, uskonto

Sisällön kuvaus

Tutkimus käsitteli suomalaisten arvoja, moraalikäsityksiä ja uskonnollisuutta. Vastaajilta kysyttiin kuinka oikeana tai vääränä he pitävät naisen ja miehen sukupuolisuhdetta ennen avioliittoa, naimisissa olevan henkilön avioliiton ulkopuolista sukupuolisuhdetta ja kahden samaa sukupuolta olevan aikuisen henkilön sukupuolisuhdetta. Lisäksi tiedusteltiin mielipidettä abortin oikeutuksesta silloin, jos on suuri todennäköisyys, että lapsella on vakava vamma tai silloin, jos perhe on erittäin pienituloinen, eikä sillä ole varaa enää useampiin lapsiin.

Kartoitettiin myös vastaajien kokemaa luottamusta eduskuntaan, elinkeinoelämään ja teollisuuteen, kirkkoon ja uskonnollisiin organisaatioihin, tuomioistuimiin ja oikeusjärjestelmään sekä kouluihin ja koulutusjärjestelmään.

Vastaajille esitetyt väittämät käsittelivät mm. uskonnollisia johtajia, tieteestä saatavaa hyötyä, uskontojen aiheuttamia konflikteja sekä sitä, ovatko voimakkaita uskonnollisia käsityksiä omaavat ihmiset suvaitsemattomia muita kohtaan. Lisäksi kysyttiin onko kirkolla ja uskonnollisilla organisaatioilla liikaa valtaa Suomessa. Vastaajilta tiedusteltiin miten he suhtautuisivat jos toista uskontokuntaa tai toisenlaisia uskonnollisia näkemyksiä edustava henkilö kuin vastaaja itse avioituisi vastaajan sukulaisen kanssa tai olisi vastaajan kannattaman puolueen ehdokkaana vaaleissa. Väittämillä kartoitettiin myös vastaajien käsityksiä elämän tarkoituksesta ja merkityksestä.

Uskoa ja uskontoa käsittelevissä kysymyksissä tiedusteltiin vastaajan ajatuksia Jumalasta ja Jumalan olemassaolosta. Vastaajilta kysyttiin uskovatko he kuoleman jälkeiseen elämään, taivaaseen, helvettiin, uskonnollisiin ihmeisiin, jälleensyntymiseen, nirvanaan tai esi-isien yliluonnollisiin voimiin. Kysyttiin myös mihin uskontoon vastaaja kasvatettiin, mikä on äidin, isän ja puolison uskonnollinen vakaumus. Kysyttiin kuinka usein äiti, isä tai vastaaja itse osallistuivat jumalanpalveluksiin tai muihin kirkollisiin toimituksiin vastaajan ollessa lapsi. Tiedusteltiin kuinka usein vastaaja rukoilee, onko hänellä kotona uskonnollisista syistä esillä pyhäkkö, alttari tai muita uskonnollisia esineitä ja kuinka usein vastaajalla on tapana käydä uskonnollisista syistä uskonnollisissa paikoissa. Haluttiin tietää kuinka uskonnollisena vastaaja itseään pitää sekä onko hän hengellinen ihminen, joka noudattaa uskontoaan. Vastaajan käsityksiä Raamatusta kartoitettin esittämällä Raamattua koskevia väittämiä. Tiedusteltiin myös vastaajien käsityksiä onnenamuleteista, ennustajista, henkiparantajista ja tähti- tai horoskooppimerkkeistä. Kartoitettiin myös vastaajien suhtautumista eri uskontoihin ja uskonnollisiin ryhmiin.

Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot, maakunta sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.