FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Isola, Anna-Maria
  • Larivaara, Meri
  • Mikkonen, Juha (Tiede, taide ja köyhä kansa ry)

Asiasanat

arki, henkilöhistoria, kirjoituskilpailut, kokemukset, köyhyys, pienituloiset, selviytyminen, sosiaalihuolto, sosiaalitoimi, syrjäytyminen, työttömyys, velkaantuminen

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu "Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä" -kirjoituskilpailun kautta kerätyistä teksteistä. Kirjoituksia saapui eri puolilta Suomea, ja kirjoittajat edustavat monipuolisesti eri väestöryhmiä, kuten lapsiperheitä, yksinhuoltajia, mielenterveyskuntoutujia, pitkäaikaissairaita, pienituloisia työntekijöitä, pienyrittäjiä, velkaantuneita, pitkäaikaistyöttömiä ja eläkeläisiä.

Kilpailuilmoitus julkistettiin 13.6.2006 lehdistötiedotteella, joka levisi eteenpäin muun muassa Suomen Tietotoimiston (STT) jakelun kautta. Useat maakuntalehdet ja valtakunnan tasolla ainakin Helsingin Sanomat uutisoivat kirjoituskilpailun käynnistymisen. Kilpailuilmoitus julkaistiin ainakin seuraavissa lehdissä: Karenssisanomat, Kelan Sanomat, Lapsemme ja Muuttuva perhe. Ilmoitusta levitettiin myös internetin keskustelupalstoilla ja blogeissa. Todennäköisesti monet paikallislehdet ja ilmaisjakelut uutisoivat kilpailun tai julkaisivat kilpailuilmoituksen, mutta kaikkia julkaisukanavia ei ole kyetty jäljittämään.

Kirjoituskilpailun järjestävät pyysivät kirjastoja, työvoimatoimistoja sekä sosiaalitoimistoja laittamaan kilpailuilmoituksen asiakkaiden näkyville. Kirjastotoimen valtakunnallisilla verkkosivuilla julkaistiin ilmoitus, jossa toivottiin kaikkien maan kirjastojen pitävän kirjoituskilpailuilmoitusta asiakkaiden nähtävillä. Lisäksi kilpailun järjestäjät veivät Helsingin sosiaali- ja työvoimatoimistojen sekä A-klinikoiden ilmoitustauluille seinäilmoituksen ja jättivät asiakkaiden ulottuville kilpailusta tiedottavia lentolehtisiä. Kilpailuilmoitusta jaettiin myös Herttoniemen seurakunnan ruokapankin asiakkaille Helsingin Myllypurossa heinäkuussa 2006. Kilpailuilmoitus oli nähtävillä myös kirjoituskilpailun verkkosivuilla www.koyhyyskirjoitukset.org.

Kirjoituskilpailun järjestäjät valitsivat voittajat maaliskuussa 2006 ja tulokset julkistettiin 16.3.2007. Palkintoina jaettiin kolme 300 euron rahapalkintoa sekä yksi 100 euron runopalkinto. Alkuperäisestä kilpailuilmoituksesta poiketen kolme pääpalkintoa jaettiin tasasuuruisina eikä palkittuja tekstejä asetettu paremmuusjärjestykseen. Lisäksi viisi tekstiä palkittiin kunniamaininnalla.

Aineisto on jaettu P- ja S-sarjoihin formaatin mukaisesti (P=postitettu, S=sähköpostitse saatu). Kussakin aineistotiedostossa on useita kirjoituksia. Kustakin tiedostosta on laadittu sisällysluettelona toimiva index-tiedosto.

Kirjoituskilpailu oli täysin vapaamuotoinen, vastaukset olivat muodoltaan mm. omaelämänkerrallisia, fiktiivisiä, lapsuusmuisteloita ja runoja. Kirjoitusten pituus vaihtelee 1-20 sivun välillä. Vastauksia kilpailuun tuli yli 800, yhteenlaskettu sivumäärä on useita tuhansia. Tietoarkistoon arkistoitu sähköinen aineisto sisältää yhteensä 863 kirjoitusta. Aineiston määrästä johtuen jotkut tekstit voivat olla kahteen kertaan eri tunnuksella. Muutamat kirjoittajista ovat myös toimittaneet tekstistään kaksi eri versiota. Aineiston uusin arkistoversio 4.0 sisältää kirjoituksia, jotka eivät vielä olleet mukana aiemmissa aineiston versioissa.

Teksteissä useimmin toistuvat teemat olivat köyhyys, työttömyys ja syrjäytyminen. Useilla kilpailuun osallistuneella köyhyydellä on juurensa lapsuudessa ja perhetaustassa. Joukossa on myös paljon työkyvyttömiä ja lainantakaajia, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet maksuselvitykseen takaamansa lainan takia. Keskeinen teema kaikissa kirjoituksissa on arkisista asioista (syöminen, asuminen, laskujen maksaminen) selviäminen ja köyhyyden pitkittyminen.

Teksteissä nousee myös esiin tyytymättömyys sosiaalihuoltoon ja sosiaaliavustusten määrään. Useat tekstit kuvaavat henkistä jaksamista tukevia tekijöitä kuten maksuttomia kulttuuripalveluita, luontoa ja ihmissuhteita.

Kirjoituskilpailun aineistoa on julkaistu Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä (2007) ja Rikas runo (2009) antologioissa.

Kirjoituskilpailua ja kirjoitusten keruuta olivat tukemassa seuraavat järjestöt ja yhteisöt:

Elämäntapaliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Mielenterveyden Keskusliitto (MTKL), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Suomen Mielenterveysseura (SMS), Suomen Punainen Risti (SPR), Suomen setlementtiliitto, Takuu-Säätiö, Isolta Networks, Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö, Kustannusosakeyhtiö Avain, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö (TVY), Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto sekä Y-Säätiö.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.