FSD2419 Eduskuntavaalien 2007 seuranta

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Moring, Tom (Helsingin yliopisto. Svenska social- och kommunalhögskolan)
  • TNS Gallup Oy

Asiasanat

eduskuntavaalit, mainonta, poliittinen käyttäytyminen, puolueet, puolueiden kannatus, televisiomainonta, vaalikampanjat, vaalikoneet, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Kyselyssä selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Tutkimus liittyy Tekijät-kohdassa mainittujen tahojen lisäksi Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektiin ja professori Heikki Paloheimon johtamaan, Suomen Akatemian rahoittamaan Poliittinen osallistuminen ja demokratian muodot -hankkeeseen.

Vastaajalta kysyttiin ensin vaalikoneisiin liittyviä kysymyksiä, muun muassa mitä vaalikoneita hän oli käyttänyt ja montako kertaa sekä päällimmäisiä kokemuksia ja yleistä suhtautumista näihin. Tämän jälkeen vastaajalta tiedusteltiin, mitä eri vaaleihin liittyviä ohjelmia tai mainoksia hän oli seurannut tai nähnyt eri medioissa sekä millaisina hän näki puolueiden vaalikampanjat. Vaalimainontaa tutkittiin edelleen tiedustelemalla, minkä kaikkien puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia vastaaja oli nähnyt televisiossa, pitikö hän poliittisia mainoksia hyödyllisinä kannattamalleen puolueelle sekä miten vastaaja suhtautuu poliittiseen tv-mainontaan.

Vuoden 2007 eduskuntavaaleihin liittyen kysyttiin, äänestikö vastaaja, minkä puolueen edustajaa hän äänesti, mitkä syyt vaikuttivat puolueen valintaan ja mitkä asiat olivat tärkeitä äänestyspäätöksen kannalta. Lisäksi kysyttiin, missä vaiheessa vastaaja teki ehdokasvalintansa, valitsiko hän ensin puolueen vai ehdokkaan, mitkä asiat vaikuttivat ehdokkaan valintaan ja mistä lähteistä hän sai tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Äänestämisinnokkuuden nostamiseksi eduskuntavaalien alla oli käynnissä sekä oikeusministeriön että SAK:n kampanjat, ja näihin liittyen kysyttiin muun muassa, mitä kautta vastaaja oli huomannut kampanjat, miten ne vaikuttivat vastaajaan sekä millaista oli vastaajan suhtautuminen molempiin kampanjoihin. Edelleen tiedusteltiin, millainen vaikutus erilaisilla vaalien aikaan ajankohtaisilla politiikkaan liittyvillä tapauksilla (esimerkiksi vaalirahoitusepäselvyydet, vaalimainonta ja ehdokkaiden televisioesiintymiset) oli vastaajan kannattamaan puolueeseen. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin mitkä syyt vaikuttivat siihen, etteivät he käyneet äänestämässä. Kysyttiin vielä, mitä vastaaja äänesti vuoden 2004 kunnallisvaaleissa, vuoden 2003 eduskuntavaaleissa sekä edellisten presidentinvaalien toisella kierroksella. Lopuksi tiedusteltiin, mikä puolue olisi vastaajalle pakkotilanteessa kaikkein vähiten epämieluisa vaihtoehto.

Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, äidinkieli, koulutus, asumismuoto, ammattiryhmä, kuuluminen ammattiyhdistykseen, talouden vuositulot, maakunta sekä kotitalouden alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärät.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.