FSD2420 Valtaresurssit 2007

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Vanhanen, Tatu

Asiasanat

demokratia, demokratisoituminen, henkinen pääoma, koulutus, lukutaito, maaseutuväestö, maatalousyhteiskunta, resurssit, taloudellinen kehitys, valta, valtio-oppi, yhteiskuntakehitys

Sisällön kuvaus

Aineisto on jatkoa professori Tatu Vanhasen kokoamalle aineistolle FSD1216 Demokratisoituminen ja valtaresurssit 1850-2000, joka oli tulos pitkäaikaisesta valtioiden demokratisoitumista ja valtaresursseja koskevasta tutkimustyöstä. Erilaisista kirjallisista lähteistä kootut, päivitetyt tiedot on julkaistu myös Vanhasen julkaisussa "The Limits of Democratization". Teoksessa julkaistujen numerotietojen alkuperäiset lähteet on koottu erilliseen dokumenttiin, johon on linkki alla kohdassa: muu materiaali: alkuperäislähteet.

Aineisto sisältää kahdeksan eri resurssien jakautuneisuutta kuvaavan muuttujan arvot valtioittain. Näitä ovat: 1) Korkeakouluopiskelijoiden osuus (Tertiary Enrollment Ratio %); 2) Lukutaitoisten osuus aikuisväestöstä (Adult Literacy Rate %); 3) Älyllisten valtaresurssien indeksi (Index of Intellectual Power Resources, IR); 4) Perhetilojen osuus (Family Farms, FF %); 5) Agraariväestön osuus (Agricultural Population, AP %); 6) Arvioitu taloudellisten valtaresurssien jakautuneisuuden aste (Estimated Degree of Decentralization of Economic Power Resources, DD); 7) Taloudellisten valtaresurssien indeksi (Index of Economic Power Resources, ER); ja 8) Valtaresurssi-indeksi (Index of Power Resources, IPR). Muuttujien tiedot on päivitetty edellisestä aineistosta, ja näiden laskutapaa on joissain tapauksissa tarkennettu tai nämä on muodostettu kokonaan uudella tavalla.

Korkeakouluopiskelijoiden osuus (Tertiary Enrollment Ratio %) perustuu korkeakoulutukseen osallistuvien prosenttiosuuteen relevantissa ikäluokassa. Lukutaitoisten osuus aikuisväestöstä (Adult Literacy Rate %) lasketaan prosentteina aikuisväestöstä. IR on näiden kahden keskiarvo.

Perhetilojen osuus (Family Farms, FF %) tarkoittaa perhetilojen yhteenlaskettua pinta-alaa koko viljelypinta-alasta tai maatilojen kokonaisalasta prosentteina. Agraariväestön osuus vuosilta 2000-2005 on muuttujassa AP. DD saadaan, kun lasketaan yhteen köyhyysrajan alla elävät (%) ja rikkaimman 10 % osuus koko väestön tuloista tai kulutuksesta vähennettynä 10 prosenttiyksikköä, ja vähennetään saatu summa sadasta. Joissain tapauksissa saatua prosenttilukua on vähennetty tai kasvatettu syistä, jotka on esitelty tarkemmin Vanhasen teoksessa The Limits of Democratization. ER lasketaan kaavalla ER=(FF * AP) + (DD * NAP), missä NAP=100-AP. Viimeinen muuttuja, IPR (The Index of Power Resources), saadaan jakamalla IR:n ja ER:n tulo sadalla.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.