FSD2426 Pätkätyöläisten urakertomukset 2006 -haastattelut

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Leinikki, Sikke (TJS Opintokeskus)

Asiasanat

ammatti-identiteetti, asiantuntijuus, erikoisosaaminen, kertomukset, korkea-asteen koulutus, minäkuva, narratiivisuus, pätkätyö, sosiaalinen pääoma, toimijuus, työ

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin 35 korkeasti koulutettua ihmistä heidän urahistorioistaan ja työllisyydestään, keskittyen pätkätyöläisyyteen ja määräaikaisiin työsuhteisiin ja siihen, miten pätkätyöläiset hahmottavat työnsä ja sen merkitykset. Haastateltavista 26 oli naisia, 9 miehiä. Ammattiryhmittäin jaoteltuna aineisto koostuu 13 tutkijan, 4 kätilön, 4 toimittajan, 4 sairaanhoitajan ja 10 projektiammattilaisen haastattelusta. Haastatteluaineistoa on yhteensä 506 sivua.

Haastatteluissa kysyttiin vastaajilta heidän pätkätyöläisyyden kokemuksistaan. Haastattelut olivat kerronnallisia. Ainoa varsinainen haastattelukysymys oli "Sinulla on kokemusta pätkätyöstä, kerrotko siitä?", jonka jälkeen haastattelu muovautui haastattelijan ja haastateltavan yhteispelinä vapaamuotoisesti. Seuraavia seikkoja tuli esille useimmissa haastatteluissa: vastaajan koulutushistoria, työhistoria tai elämänkulku, pätkätöiden tavoitteet, vastaajan ammatti-identiteetti ja ammattiliittojäsenyys. Haastateltavat kertoivat myös pätkätyöläisyyden parhaista ja pahimmista puolista, pätkätyöläisen pärjäämisestä, taloudellisen epävarmuuden tunteesta, jaksamisesta, työyhteisön suhtautumisesta pätkätyöläisiin ja siitä, mitä yhteiskunnan tulisi tehdä pätkätyöläisyyden suhteen.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.