FSD2472 Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia elokuvakasvatuksesta 2009

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Freese, Outi (Koulukino ry)
  • Rahja, Rauna (Koulukino ry)

Asiasanat

audiovisuaalinen oppimateriaali, elokuvat, elokuvateatterit, koulut, luvat, opetus, opetushenkilöstö

Sisällön kuvaus

Koulukino ry:n elokuvakasvatuskyselyn tarkoituksena oli selvittää opettajien ajatuksia ja mielipiteitä elokuvien katsomisesta koulussa ja siihen perustuvasta elokuvakasvatuksesta. Avoimena verkkokyselynä toteutetun selvityksen tavoitteena oli kartoittaa opettajien näkemyksiä muun muassa elokuvien esittämisestä ja käsittelystä osana opetusta, elokuvakasvatuksen oppimateriaalien käytöstä sekä elokuvien esitysluvista. Kysely suunnattiin varhaiskasvatuksen, ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja se oli avoinna verkossa noin kaksi viikkoa koulujen syyslukukauden alkamisen aikaan 14. – 31.8.2009. Tänä aikana verkkokyselyyn vastasi 385 opettajaa.

Aluksi vastaajilta kyseltiin perustietoja kuten ikää, sukupuolta, opetettavia aineita ja kouluastetta. Tämän jälkeen kysyttiin, käyttikö vastaaja elokuvaa opetuksessa, missä katsoi elokuvia, mitä ajatteli elokuvissa käynnistä oppilasryhmän kanssa, millaisia elokuvia opetusryhmät katsoivat ja millä perusteella elokuva valittiin. Seuraavaksi tiedusteltiin, mistä elokuviin hankittiin esitysluvat, miksi elokuvaa käytettiin opetuksessa, miten elokuvia käsiteltiin oppilaide kanssa ja mitä oppimateriaaleja käytettiin elokuvakasvatustyön tukena. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan Koulukinon oppimateriaaleja ja heiltä pyydettiin kehittämisideoita. Vastaajat kertoivat, millaisia teemoja he toivoivat elokuvakasvatuksen oppimateriaalien käsittelevän ja ottivat kantaa siihen, kuinka tärkeänä he pitivät kouluissa tehtävää elokuvakasvatusta, näkivätkö he elokuvakasvatuksen toteuttamisen helpoksi ja minkälaisia toimenpiteitä heidän mielestään tarvittaisiin elokuvakasvatuksen tueksi. Lopuksi vastaajat saivat antaa vapaasti kommentteja kyselystä ja elokuvakasvatuksesta yleensä.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat ikä, sukupuoli, koulun sijainti, kouluaste ja opetettava aine.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.