FSD2473 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hentilä, Helka-Liisa (Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto)
  • Jauhiainen, Jussi (Oulun yliopisto. Maantieteen laitos)
  • Luoma, Pentti (Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö)
  • Mäntysalo, Raine (Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto)

Asiasanat

arkkitehtuuri, asuinalueet, asuinympäristö, asuminen, lapset (ikäryhmä), rakentaminen, turvallisuus, vapaa-aika, viihtyvyys

Sisällön kuvaus

Tutkimus oli osa EkoSuKaT hanketta, jonka tavoitteena on ollut uutta tietoa tuottamalla luoda edellytyksiä elinympäristön kehittämiselle ja erilaisten ympäristöongelmien ratkaisemiselle. Hanke kohdentui väestöltään supistuvien ja kasvavien asuintaajamien elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen muutoksen tutkimiseen.

Tämä aineisto käsittelee Oulunsalon asukaskyselyä vuodelta 2004. Kyselyyn vastasi 208 henkilöä. Aluksi vastaajilta kyseltiin taustatietoja, kuten sukupuoli, ikä ammattiryhmä ja talouden koko. Asumista selvitettiin kysymällä esimerkiksi vastaajan asumismuotoa, asunnon tarkempia tietoja ja sijaintia, asumishistoriaa ja mihin vastaaja käytti autoa. Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä asuinympäristöstä. Vastaajilta tiedusteltiin mitä mieltä he olivat mm katujen, asuinrakennusten ja tonttiryhmien koosta asuinalueellaan, miten arvioivat pysäköintijärjestelyjä ja lähipalvelujen määrää ja saavutettavuutta, kokivatko he alueen turvalliseksi ja kuinka he osallistuivat ulkotoimintoihin.

Seuraavaksi vastaajille esitettiin väittämiä Oulunsalon kunnasta. Vastaajat ottivat kantaa mm. kulttuuripalvelujen riittävyyteen, Oulunsalon asukasmäärään, julkisen liikenteen toimivuuteen ja Oulunsalon julkisuuskuvaan korkean teknologian kuntana. Asuinalueella viihtymistä selvitettiin kyselemällä, kuinka vastaaja tuli toimeen naapuruston kanssa, mitä erimielisyyksiä ja haittapuolia alueella oli, millaisia turvattomuuteen liittyviä tapauksia alueella oli tapahtunut, halusiko vastaaja muuttaa pois alueelta ja kuinka paljon vastaajat kokivat mm. pihan koon, yhteishengen, asunnon mukavuuden ja viherkasvillisuuden vaikuttavan viihtyvyyteen.

Kotiin ja asumiseen liittyen kyseltiin esimerkiksi vastaajan kyläilystä, sekä asumisviihtyvyyteen ja elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tiedusteltiin, millaiset seikat tekivät vastaajan mielestä kodin, oliko vastaajalla muita paikkoja, joita hän piti kotina, ja mitä koti hänelle tarkoitti. Seuraavaksi tiedusteltiin perheestä ja lapsista. Vastaajilta kysyttiin mm. pitivätkö perheiden välistä yhteistyötä lasten kasvatuksessa tärkeänä, osallistuivatko he mielellään tarhan tai koulun toimintaan ja huomioiko koulu heidän mielipiteensä. Vapaa-ajan viettoa selvitettiin kyselemällä kuinka usein vastaajat olivat viimeisen vuoden aikana käyneet kirjastossa, teatterissa, kalastamassa, ravintolassa, poliittisessa tilaisuudessa tai esimerkiksi retkellä. Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteitään Oulunsalosta.

Taustamuuttujina olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, ammattiryhmä ja talouden koko.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.