FSD2485 Kumulatiiviset kemikaaliriskit ja epävarmuudet - kansainvälinen asiantuntijakysely 2006

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Assmuth, Timo (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Hildén, Mikael (Suomen ympäristökeskus (SYKE))
  • Lyytimäki, Jari (Suomen ympäristökeskus (SYKE))

Asiasanat

asiantuntijat, informaatio, kemikaalit, riskienhallinta, riskinarviointi, riskit

Sisällön kuvaus

Kysely on osa EU-rahoitteista NoMiracle-tutkimushanketta. Kyselyssä kartoitetaan asiantuntijoiden ja sidosryhmien käsityksiä erityisesti kemikaaleihin liittyvistä riskeistä, riskinarvioinnista ja riskienhallinnasta.

Aluksi vastaajat arvioivat erityyppisen tiedon merkitystä ja roolia lakisääteisessä formaalissa riskienhallinnassa sekä julkisessa riskikeskustelussa. Tämän jälkeen esitettiin useita väittämiä, jotka liittyivät erilaisiin riskien arviointiin vaikuttaviin tekijöihin. Väittämissä käsiteltiin esimerkiksi kemikaaliriskien merkitystä ihmisille ja ympäristölle, asiantuntijoiden ja sidosryhmien roolia, sekä erilaisen tutkimustiedon merkitystä. Seuraavaksi vastaajat arvioivat karttamuotoista informaatiota yksittäisistä ja yhdistetyistä riskeistä. Lopuksi esitettiin väittämiä liittyen muun muassa yhdistelmäkartan selkeyteen, mielenkiintoisuuteen ja käyttökelpoisuuteen.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, koulutustaso ja asiantuntija-asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.