FSD2486 Rannikkoalueiden ekologiset kynnysarvot - kansainvälinen asiantuntijakysely 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Asiasanat

asiantuntijat, ekologia, rannikot, ympäristöriskit

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä rannikkoalueiden ekologisista kynnysarvoista.

Aluksi selvitettiin erilaisten kynnysarvojen merkitystä. Vastaajat asettivat arvionsa erilaisista ongelmista kaksiulotteiselle asteikolle sen mukaan, kuinka todennäköisenä he pitävät niihin liittyvien ekologisten kynnysarvojen esiintymistä ja toisaalta sen mukaan, millaiseksi he arvioivat nykyisen hallinnon kyvyn ehkäistä kynnysarvojen ylittämistä. Lisäksi heille esitettiin erilaisia väittämiä liittyen kynnysarvojen ylittämiseen. Tämän jälkeen vastaajat arvioivat erilaisiin ongelmiin liittyvien toimenpiteiden yleistä hyväksyntää ja ekologisten kynnysten ylittämisen ehkäisyyn liittyvän tieteellisen tiedon tasoa kaksiulotteisella asteikolla. Lopuksi esitettiin väittämiä koskien ekologisiin kynnysarvoihin liittyvää tietoa sekä niiden hallinnan strategioita.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, koulutus, maa ja asiantuntija-asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.