FSD2488 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: yritykset

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Asiasanat

innovaatiopolitiikka, innovaatiotoiminta, organisaatiot, verkostot, yritykset, yritystoiminta

Sisällön kuvaus

Kysely on osa laajempaa Suomen innovaatiojärjestelmää arvioivaa INNOEVAL-tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten yritysten mielipiteitä Suomen innovaatiojärjestelmästä.

Aluksi vastaajat antoivat arvosanan Suomen innovaatiojärjestelmälle tällä hetkellä ja viisi vuotta sitten, sekä arvioivat minkä arvosanan innovaatiojärjestelmä saisi viiden vuoden päästä. Tämän jälkeen vastaajat arvioivat, millainen rooli julkisilla toimijoilla on innovaatiojärjestelmässä, ja kuinka tärkeinä he pitävät lueteltuja julkisia toimijoita oman yrityksensä kannalta. Mainittuja toimijoita ovat mm. Tekes, Sitra ja Suomen Akatemia. Vastaajat kertoivat mielipiteensä siitä, onko Suomen innovaatiopolitiikka enemmän teknologiavetoista vai käyttäjälähtöistä. Tämän jälkeen kysyttiin, ovatko yliopistot ja tiedekorkeakoulut, ammattikorkeakoulut sekä julkiset tutkimuslaitokset suoriutuneet hyvin luetelluista tehtävistä (kansainvälinen huippututkimus, tutkimus kotimaisiin tarpeisiin, osaajia kansainvälisen liiketoiminnan tarpeisiin ja osaajia paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin).

Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipide innovaatiojärjestelmän onnistumisesta kasvuyrittäjyyden edistäjänä. Lisäksi haluttiin tietää, kokevatko vastaajat, että innovaatiopolitiikalla hoidetaan myös aluepoliittisia tavoitteita, sekä onko kansallisen tason innovaatiopolitiikka yhtä tehokasta Suomen eri alueilla. Vastaajat kertoivat, kuinka tärkeää kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat heidän organisaationsa toiminnassa, minkä jälkeen heille esitettiin väittämiä mm. yliopistouudistuksen, strategisten huippuosaamisen keskittymien ja sektoritutkimuslaitosten mahdollisen uudistamisen vaikutuksista innovaatiojärjestelmään.

Seuraavaksi selvitettiin, mistä yrityksen tulot pääosin tulevat, ja mikä on yrityksen pääasiallinen asema toimitusketjussa. Vastaajille lueteltiin asioita kuten yleinen myönteinen suhtautuminen riskinottoon ja kannustava yritys- ja pääomaverotus, ja kysyttiin, kuinka tärkeitä ne ovat yrityksen toiminnan kannalta. Vastaajat arvioivat myös innovaatiojärjestelmää yksityisen yritys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen näkökulmasta, sekä kertoivat mielipiteensä siitä, kuinka tehokkaana tapana kasvattaa kasvuyrityksen määrää he näkisivät voittoihin ja voitonjakoihin kohdistuvat verohelpotukset. Tämän jälkeen esitettiin kysymyksiä yritysten innovaatiotoiminnasta: onko yritys harjoittanut innovaatiotoimintaa viimeisen kolmen vuoden aikana, kuinka tärkeitä luetellut suomalaiset ja ulkomailla sijaitsevat toimijat ovat yrityksen innovaatiotoiminnan kannalta, ja millainen rooli loppukäyttäjillä on yritysten innovaatiotoiminnassa. Lopuksi kysyttiin, onko jokin yrityksen keskeinen investointihanke tai muu projekti lykkääntynyt tai peruuntunut rahoitusmarkkinakriisin johdosta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.