FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

aikuisuus, arvot, keski-ikäiset, kulttuuri, kulttuuripalvelut, taide

Sisällön kuvaus

Vuoden 2009 Nuorisobarometrin yhteydessä kerättiin vertailuaineisto 50-55-vuotiaiden ikäryhmästä. Vastaajilta kysyttiin, kuinka samanlaisiksi tai erilaisiksi he arvioivat joko omien lastensa tai yleensä nuorten mielipiteet erilaisista asioista, kuten taide, uskonto, koulutus ja työnteko. He kertoivat myös, milloin ihminen heidän mielestään on aikuinen. Vastausvaihtoehtoja olivat muun muassa täysi-ikäisyys, vanhempien luota pois muuttaminen ja avo- tai avioliitto. Vastaajat kertoivat kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten väittämien kanssa, jotka liittyivät esimerkiksi kansainvälistymiseen, kulttuuripalveluihin ja taiteeseen. Lopuksi vastaajat kertoivat mielipiteensä erilaisista taiteen merkitystä koskevista väittämistä.

Taustamuuttujia olivat mm. sukupuoli, ikä, ammattiasema ja koulutustaso.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.