FSD2503 Mökkibarometri 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nieminen, Markku (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut)

Asiasanat

etätyö, jätehuolto, kesäasukkaat, lähipalvelut, rahankäyttö, työssäkäynti, vapaa-aika, vapaa-ajan asunnot, vapaa-ajan asunnot, vesihuolto

Sisällön kuvaus

Kesämökkibarometri kuvaa vapaa-ajan asumista vuonna 2008. Kysymykset käsittelivät vapaa-ajan asunnon käyttöä, varustetasoa sekä vesi- ja jätehuoltoa. Lisäksi kysyttiin palveluiden käytöstä vapaa-ajan asunnon sijaintipaikkakunnalla.

Vapaa-ajan asunnon käyttöä koskevia kysymyksiä olivat mm. matkan pituus ja matka-aika asunnolle, pääseekö autolla pihaan, asunnon sijainti sekä soveltuvuus ympärivuotiseen käyttöön. Käyttöä kuvaavat myös tiedot kuukausittaisista käyttövuorokausista viimeisten 12 kk ajalta ja yöpyneiden henkilöiden lukumäärä. Vastaajilta tiedusteltiin myös halukkuutta vuokrata vapaa-ajan asuntoa ulkopuolisille. Lisäksi kysyttiin asunnon käytön lisääntymistä tai vähentymistä viimeisten kolmen vuoden aikana sekä arviota käytön muutoksista tulevien kolmen vuoden aikana. Kysyttiin myös, onko joku kotitalouden jäsenistä käynyt töissä vapaa-ajan asunnolta, tehnyt siellä ansiotyötä ja olisiko vastaaja itse halukas tekemään etätyötä vapaa-ajan asunnossa.

Vapaa-ajan asunnon varustukseen liittyivät kysymykset pinta-alasta, sähköistyksestä, lämmitystavasta ja asunnolla olevista varusteista. Lisäksi kysyttiin majoituskapasiteettia, onko tehty parannuksia viimeistein 12 kk aikana tai tullaanko parannuksia tekemään seuraavien 12 kk aikana. Lisäksi pyydettiin kouluarvosana vapaa-ajan asunnon päärakennuksen kunnosta.

Vesihuollosta kysyttiin miten juoma- ja ruokavesi hankitaan ja mistä pesuvesi otetaan. Jätehuoltoa käsiteltiin kysymällä miten saunan jätevedet käsitellään, millainen käymälä on ja miten jätehuolto on hoidettu.

Palveluista tiedusteltiin mm. matkaa lähimpään ruokakauppaan, päivittäistavarakauppaan, terveyskeskukseen, kirjastoon, postiin, bussipysäkille ja postilaatikolle. Kysyttiin myös onko vastaajalla tai muilla kotitalouden jäsenillä suunnitelmissa muuttaa virallisesti vapaa-ajan asunnon sijaintikuntaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin kuinka tyytyväinen vastaajan kotitalous on ollut vapaa-ajan asunnon lähiseudun tarjoamiin erilaisiin palveluihin. Tiedusteltiin myös onko vastaaja kiinnostunut ostamaan erilaisia palveluita vapaa-ajan asunnon lähiseudulta. Vastaajilta kysyttiin ostavatko he yleensä päivittäistavarat sekä muut tavarat ja palvelut vakituisen asuinkunnan kaupasta/yrityksestä, menomatkalla olevasta kaupasta/yrityksestä vai vapaa-asunnon sijaintikunnan kaupasta/yrityksestä.

Rahankäyttöä koskevia kysymyksiä olivat mm. kotitalouden keskimäärin kuluttama rahamäärä asunnolla vietettyä vuorokautta kohti sekä paljonko rahaa on viimeksi kuluneiden 12 kk aikana käytetty rakentamiseen ja korjaamiseen, muihin tavaroihin ja vapaa-ajan palveluihin. Lisäksi tiedusteltiin vapaa-ajan asuntoon kohdistuvien kiinteistöveron, yksityistiemaksujen, pienvenesatama- tai laiturimaksujen, jätehuoltomaksujen, sähkömaksujen, talous/jätevesimaksujen ja puhelinmaksujen suuruutta vuodessa.

Taustamuuttujia olivat mm. kotitalouden koko ja tulot, vakituisen ja vapaa-ajan asunnon sijaintimaakunta ja vapaa-ajan asunnon valmistumisvuosi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.