FSD2505 Hoitajien palkkakiista ja media 2007-2008

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Reunanen, Esa (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Kunelius, Risto (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Noppari, Elina (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)

Asiasanat

eliitit, hoitoala, julkinen valta, media, medialukutaito, palkkajärjestelmät, palkkapolitiikka, poliittinen journalismi, poliittinen päätöksenteko, poliittinen viestintä, sopimusjärjestelmä, tasa-arvo, terveysala, työehtosopimukset, työmarkkinasopimukset, työmarkkinat, vaikuttaminen, valta

Sisällön kuvaus

Haastattelujen aiheena on 2006-2007 hoitohenkilöstön palkkausta koskeva kiista, jossa eduskuntavaalien kampanjoinnista ja julkisista (mutta kiistellyistä) vaalilupauksista nousi laajasti mediassa käsitelty kamppailu, jossa kyseenalaistettiin monia perinteisiä työmarkkinatoiminnan pelisääntöjä.

Haastateltavina oli kiistan keskeisiä henkilöitä työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, hallituspuolueista ja oppositiosta sekä virkamieskunnasta. Lisäksi haastateltavien joukossa oli kansalaisjärjestöjen edustajia ja yliopistossa työskenteleviä asiantuntijoita. Ensimmäiset haastattelut tehtiin kiistan vielä ollessa käynnissä loka-marraskuussa 2007. Pääosa haastatteluista tehtiin palkkaratkaisun syntymisen jälkeen joulukuussa 2007 ja tammikuussa 2008.

Haastatteluissa kartoitettiin haastateltavan ja hänen taustaorganisaationsa roolia, toimintatapoja sekä virallisia ja epävirallisia tapaamisia ja neuvotteluja hoitajien palkkakiistan eri vaiheissa. Lisäksi haastateltavia pyydettiin arvioimaan eri osapuolten toimia palkkakiistassa. Haastateltavat kuvasivat organisaatioidensa viestintää ja median hallintaa sekä ylipäänsä mediajulkisuutta ja sen merkitystä hoitajien palkkakiistassa. Haastateltavat kuvasivat myös, miten he itse seuraavat mediaa.

Haastatteluja on kaikkiaan 23 ja niiden keskimääräinen pituus litteroituna on 25 sivua. Haastattelut on tehty osana laajaa tutkimusprojektia nimeltään Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä. Hoitajien palkkakiistaa koskevien haastattelujen lisäksi projekti on tuottanut myös kolme muuta aineistoa (FSD2576 Smash Asem -mielenosoitus ja media 2008, FSD2577 Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008 sekä FSD2504 Media ja valta -kyselyaineisto 2009).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.