FSD2506 Yhteisöperustainen matkailu Nicaraguassa 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Höckert, Emily (Lapin yliopisto. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta)

Asiasanat

kehitys, kestävä matkailu, kulttuuriperintö, matkailu, osallistuminen, reilu kauppa, sosiaalinen pääoma, sosiokulttuuriset tekijät, tasa-arvo, työ, uskonto, yhteisöt

Sisällön kuvaus

Tutkimus on tehty Nicaraguassa, Keski-Amerikassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten pienissä yhteisöissä järjestetyt turistiohjelmat olivat vaikuttaneet yhteisöön. Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista tehdyistä tiivistelmistä, jotka tutkija litteroi alunperin espanjaksi ja tämän jälkeen käänsi englanniksi.

Haastattelu jakautui peruskysymyksiin ja apukysymyksiin. Peruskysymyksissä tiedusteltiin turismin kehityksestä, miten ihmiset vastaanottivat turismiprojektin, miten he (ja koko yhteisö) osallistuivat projektiin, miten he suhtautuivat turisteihin ja mitä he tekivät heidän kanssaan sekä miten heidän käsityksensä turisteista muuttuivat, miten turismi oli vaikuttanut heidän elämäänsä ja miten he suhteutuivat turismiin ja yhteisöön tulevaisuudessa. Apukysymykset koskivat yhteisöä ja sosiaalista pääomaa (Ovatko kaikki samalla tavalla osallisina turismiohjelmassa?), yhteisöpohjaisen turismin sosiokulttuurista kestävyyttä (Aiheuttaako turismi konflikteja tai muita ongelmia?), työtä (Vaikeuttaako turismi muuta työntekoa? Auttavatko turistit työssä?), sukupuolten välistä tasa-arvoa (Tarvitaanko sukupuolten välistä tasa-arvoa? Vaikuttaako turismi tasa-arvoon?), uusia taitoja, itsetuntoa (Miten turistien kohtaaminen on vaikuttanut siihen?), kulttuuriperintöä ja perinteisiä taiteita, kulttuurivaihtoa sekä arvoja ja käyttäytymistä. Kaikkien kysymysten keskeisenä teemana oli sosiokulttuurillinen kestävyys.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.