FSD2512 Vammaisten arkielämä ja itsemäärääminen 2007

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Eriksson, Susan (Kehitysvammaliitto)

Asiasanat

arki, ennakkoluulot, erilaisuus, harrastukset, itsemäärääminen, parisuhde, perheet, politiikka, tasa-arvo, työelämä, uskonto, vammaisuus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin vammaisia ihmisiä heidän arkipäiväisestä elämästään ja suhtautumisestaan erilaisiin asioihin itsemääräämisen ja ihmisarvon näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu 25 haastattelusta, jotka on tehty eri puolilla Suomea.

Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatiedot: vastaajan ikä ja se, onko vastaaja aina asunut paikkakunnalla. Taustatietojen kysymisen jälkeen vastaajilta tiedusteltiin heidän koulutuksestaan ja opinnoistaan, koulutustaustasta ja opiskeluun liittyvistä toiveista.

Seuraavaksi tutkimuksessa kyseltiin vastaajien työelämästä. Kysymykset vaihtelivat siitä riippuen kävikö vastaaja ansiotyössä vai ei. Mikäli he kävivät, tutkimuksessa tiedusteltiin muun muassa millaista työtä he tekevät, pitävätkö he työstään, pystyvätkö he päättämään omista töistään ja ovatko he helposti saaneet työpaikkansa. Mikäli vastaaja ei ollut ansiotyössä, kysyttiin heiltä esimerkiksi mistä he saavat elantonsa, onko jotain työtä mitä vastaajat toivoisivat tekevänsä, ovatko he hakeneet mitään työtä ja onko heitä syrjitty työhönotossa.

Tätä seuraavat kysymykset koskivat toimeentuloa ja kuluttamista. Kysymyksissä kyseltiin vastaajilta heidän kulutustottumuksistaan, siitä riittävätkö heidän rahansa päivittäisasioihin ja ylimääräiseen kulutukseen. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin lyhyesti kuvailemaan tavallinen arkipäivänsä. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin heidän suhteestaan kotiinsa; pitivätkö he asunnostaan, oliko se sopiva vammaiselle ihmiselle, mitä he tekevät mieluiten kotonaan ja pitävätkö he asumispalveluissa asumisesta (jos vastaaja asui asumispalvelussa). Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin heidän suhteestaan ympäristöönsä, kuten käyvätkö he usein kaupungilla, mitä he mielellään siellä tekevät ja matkustelevatko he usein.

Seuraavat kysymykset koskivat vastaajien harrastuksia. Vastaajilta kysyttiin asioista joita he harrastivat tai haluaisivat harrastaa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin luonnehtimaan arvomaailmaansa luonnehtimalla suhdettaan uskontoon, politiikkaan ja tasa-arvoon. Seuraavat kysymykset koskivat vastaajien perhettä, oliko vastaajilla omaa perhettä ja/tai lapsia ja miten perhe-elämä sujuu. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin kertomaan jotain lapsuudenkodistaan ja vanhemmistaan.

Tämän jälkeen tutkimuksessa kyseltiin vastaajien sosiaalisista suhteista ja sosiaalisesta tuesta. Vastaajilta kysyttiin heidän ystävistään ja ystävyyssuhteistaan, saavatko he tarpeeksi tukea pärjätäkseen ja tarvitsisivatko he enemmän ihmisiä tai tukea elämäänsä. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin vielä palveluista, niiden riittävyydestä ja niin edelleen. Lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan jos haastattelusta oli jäänyt käsittelemättä jotain heille tärkeää.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.