FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

asenteet, musiikki, nuoret, oppisopimuskoulutus, sosiaaliturva, televisio (joukkoviestimet), tiedonvälitys, tulevaisuudenodotukset, tulot, työpajat, työttömyys, vaikuttaminen, yrittäjyys

Sisällön kuvaus

Kevään 1996 nuorisobarometrin pääteemoja olivat työttömyys ja työllistyminen. Nuorille esitettiin kysymyksiä myös liittyen tiedonvälitykseen, tuloihin ja mielipidevaikuttamiseen.

Ensin esitettiin taustakysymyksiä vastaajan koulutuksesta ja pääasiallisesta toiminnasta. Töissäkäyviltä kysyttiin lisää työsuhteen laadusta ja kestosta. Työttömiltä ja lomautetuilta puolestaan tiedusteltiin kauanko nämä ovat olleet työttöminä ja millaisten tekijöiden he uskovat estävän omaa työllistymistään ja nuorten työllistymistä yleensä. Kysyttiin myös, olisivatko työttömät vastaajat valmiita lähtemään oppisopimuskoulutukseen työttömyyden vaihtoehtona, ja ovatko nämä kuulleet työttömille nuorille tarkoitetuista kunnallisista työpajoista tai osallistuneet niiden toimintaan. Vastaajilta haluttiin myös mielipiteitä työpajojen kehittämisestä.

Nuorille esitettiin myös erilaisia väittämiä työelämästä, ja kysyttiin ovatko nämä väittämistä samaa vai eri mieltä. Väittämiä olivat muun muassa "koulutus parantaa olennaisesti työnsaantia", "työllisyystilanne paranee selvästi lähimmän viiden vuoden aikana" ja "työurallani tulen saavuttamaan paremman yhteiskunnallisen aseman kuin mitä vanhemmillani on". Kartoitettiin myös vastaajien tulevaisuudensuunnitelmia kysymällä, aikovatko nämä lähimmän viiden vuoden aikana hakeutua ulkomaille töihin tai opiskelemaan, perustaa oman yrityksen tai mennä ammatilliseen koulutukseen. Nuorilta kysyttiin myös mikä heidän mielestään on suurin este työttömien yrittäjäksi ryhtymiselle.

Nuorisobarometrissa kartoitettiin myös tuloihin ja sosiaaliturvaan liittyviä asioita. Kysyttiin mikä on vastaajien tärkein käyttövarojen lähde, ja tiedusteltiin ovatko nämä saaneet viimeisen 12 kuukauden aikana erilaisia tukia (esim. opintoraha, toimeentulotuki, kotihoidontuki tai asumistuki). Kysyttiin myös kansalaispalkasta ja pyydettiin vastaajia arvioimaan, mikä heidän mielestään on vähimmäissumma, jolla tulee kuukauden toimeen.

Lopuksi selvitettiin vastaajien mielipiteisiin vaikuttaneita tahoja ja tiedonvälityskanavien käyttöä. Kysyttiin miten paljon eri tahot (esim. vanhemmat, lehdistö, poliitikot tai opettajat) ovat vaikuttaneet vastaajien mielipiteisiin. Tiedusteltiin myös, mitä kautta vastaajat pääasiassa seuraavat Suomen ja maailman ajankohtaisia tapahtumia ja mistä lähteistä he kokevat saavansa luotettavimman kuvan maailmasta. Vastaajat saivat nimetä mielestään mielenkiintoisimman tiedonvälityksen kanavan ja kertoa, millaisia ohjelmia seuraavat televisiosta eniten. Lopuksi kysyttiin, mistä vastaajat pääasiassa kuuntelevat musiikkia (esim. Radio Mafia, äänitteet tai Music Television).

Taustamuuttujia tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajien ikä, sukupuoli, kunta ja pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.