FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

EU-politiikka, asenteet, huumeet, koulutus, kulutus, nuoret, tulevaisuudenodotukset, työelämä, työttömyys

Sisällön kuvaus

Kevään 1999 nuorisobarometrin pääteemoja olivat työelämä ja kulutus. Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten käsityksiä koulutuksesta, huumeista ja Suomen EU-puheenjohtajuudesta.

Aluksi kysyttiin työskentelyyn ja työttömyyteen liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta tiedusteltiin ensin heidän nykyistä tilannettaan. Töissäkäyviltä kysyttiin tarkemmin työn luonnetta ja kestoa sekä sitä, kokevatko he nykyisten työtehtäviensä vastaavan saamaansa koulutusta. Työttömiltä kysyttiin, kauanko he ovat olleet työttöminä. Lisäksi nuorilta tiedusteltiin, millaisten tekijöiden he arvioivat estävän työllistymistä omalla kohdallaan ja nuorten kohdalla yleensä (vaihtoehtoina esimerkiksi vähäinen työkokemus, työn puute paikkakunnalla, matala palkkaus tai ulkomaalaiset Suomessa). Seuraavaksi esitettiin joukko väitteitä työelämästä, ja kysyttiin ovatko vastaajat niistä samaa vai eri mieltä (esimerkiksi "työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista" ja "nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen"). Tiedusteltiin myös vastaajien tulevaisuudensuunnitelmia. Kysyttiin aikovatko nämä lähimmän viiden vuoden aikana hakeutua ulkomaille töihin tai opiskelemaan, perustaa oman yrityksen tai mennä ammatilliseen koulutukseen.

Seuraavaksi tiedusteltiin asioista, jotka vaikuttavat vastaajien ostopäätökseen näiden hankkiessa kestokulutustavaroita. Kysyttiin muun muassa, vaikuttavatko sellaiset asiat kuin tuotteen kotimaisuus tai tuotteelle saatava takuu ostopäätökseen paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan. Lisäksi pyydettiin vastaajia nimeämään tärkein ostopäätökseen vaikuttava asia.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös lyhyesti suhtautumista huumeisiin ja niiden käyttöön. Esitettiin erilaisia väittämiä huumeista (esimerkiksi "on hyväksyttävää käyttää huumeita") ja kysyttiin, ovatko vastaajat väittämien kanssa samaa vai eri mieltä. Lisäksi kysyttiin onko vastaajille tarjottu ostettavaksi huumeita viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

Lopuksi kysyttiin alkavasta Suomen EU-puheenjohtajakaudesta. Vastaajat kertoivat kuinka tärkeinä he pitävät, että Suomi vaikuttaa Euroopan unionissa erilaisiin asioihin (esimerkiksi ympäristönsuojelu, sukupuolten välinen tasa-arvo, ihmisoikeuksien turvaaminen ja EU:n ja Venäjän suhteiden kehittäminen).

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, maakunta, koulutus ja pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.