FSD2530 Nuorisobarometri 2000

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

ajankäyttö, arvot, internet, koulutus, nuoret, tiedonvälitys, tietoyhteiskunta, tulevaisuudenodotukset, työelämä, työttömyys

Sisällön kuvaus

Nuorisobarometrin 2000 pääteemoina olivat internet ja tietoyhteiskunta. Lisäksi nuorilta kysyttiin muun muassa heidän tulevaisuudensuunnitelmistaan ja käsityksistään elämästä ja yhteiskunnasta. Osa kysymyksistä käsitteli erityisesti nuorten ajatuksia työelämästä.

Aluksi nuorilta kysyttiin opiskelusta ja työllisyydestä. Vastaajilta tiedusteltiin koulutustasoa ja elämäntilannetta. Työssäkäyviltä tiedusteltiin tarkemmin työsuhteen laatua ja kestoa. Sen jälkeen vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä koulutuksesta ja työnteosta, ja selvitettiin nuorten koulutus- ja työllisyyssuunnitelmia seuraavan viiden vuoden ajalle. Vastaajat saivat esittää arvionsa mm. siitä, onko työttömyyttä Suomessa liioiteltu, parantaako koulutus työnsaantimahdollisuuksia ja siitä, tulevatko he saavuttamaan vanhempiaan paremman yhteiskunnallisen aseman.

Seuraavaksi nuorilta kysyttiin internetiin, tiedonvälitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Nuoret kertoivat muun muassa mikä heidän mielestään on mielenkiintoisin tiedonvälityksen kanava ja kuinka usein ja missä he käyttävät internetiä. Kysyttiin myös tarkemmin, millaisiin asioihin internetiä käytetään (esim. tiedonhaku, ostokset, chattailu jne.). Kysyttiin myös, miksi internetiä ei käytetä. Vastaajille esitettiin väittämiä koskien internetiä ja tietoverkkojen hyödyntämistä. Nuoret kertoivat mm. uskovatko tulevansa käyttämään internetiä tulevaisuudessa jokapäiväisiin asioihin ja haluaisivatko he työskennellä kotona tietoverkkoja hyödyntäen.

Loput kysymyksistä koskivat nuorten arvoja ja elämänvalintoja. Nuorilta kysyttiin muun muassa millaiset asiat ovat tärkeitä töissä olossa ja kuinka tärkeinä he pitävät oman elämänsä kannalta erilaisia asioita (esimerkiksi ponnistelu hyvän yhteiskunnallisen aseman eteen, mahdollisuus matkustaa ja nähdä vieraita kulttuureja, ajanvietto läheisten ja ystävien kanssa, itsestä ja kunnosta huolehtiminen). Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, millaisia asioita suomalaisessa yhteiskunnassa tulee tapahtumaan alkaneella vuosikymmenellä, esimerkiksi kasvavatko tuloerot, keskittyykö väestö harvoihin keskuksiin ja lisääntyykö turvattomuus yhteiskunnassa.

Taustamuuttujia kyselyssä olivat muiden muassa vastaajan ikä, sukupuoli, maakunta, kuntaryhmä, koulutus ja pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.