FSD2533 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Merikivi, Jani (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Asiasanat

Habbo Hotel, internet, keskustelupalstat, kuluttajakäyttäytyminen, nuoret, perhe-elämä, rahankäyttö, sosiaalinen media, tietoturva, verkkonuorisotyö, verkkopalvelut, verkkoyhteisöt

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin Netari.fi-projektiin liittyvän Habbo Hotel -verkkoyhteisössä tehtävän nuorisotyön arvoa. Aineistoa kerättiin muun muassa nuorilta Habbo-käyttäjiltä (FSD2533) sekä Suomi24-palvelua käyttäneiltä vanhemmilta (FSD2534).

Aluksi kyselyssä haluttiin tietää, miten tärkeinä vastaajat pitävät erilaisia tiedonvälityskanavia, kuten lehdistöä, televisiota, internetiä ja kännykkää. Lisäksi selvitettiin vastaajien käyttötottumuksia internetiin ja tietokoneisiin liittyen esimerkiksi kysymyksillä erilaisten nettipalvelujen, kuten IRC-Gallerian, MSN Messengerin, Skypen, Youtuben ja Demin tuttuudesta sekä internetin hyödyllisyydestä esimerkiksi tiedonhaussa, yhteydenpidossa, asioiden hoitamisessa ja ostosten teossa. Tässä yhteydessä kysyttiin myös, miten vanhemmat ovat osallistuneet vastaajien internetin käyttöön. Vaihtoehtoina olivat muun muassa keskustelut siitä, mitä tietoja itsestä kannattaa netissä antaa, mihin palveluihin saa rekisteröityä ja millaisia valokuvia internetiin kannattaa laittaa. Aihepiirin päätteeksi kysyttiin onko vanhemmilla riittävästi aikaa viettää vastaajien kanssa ja kuinka vanhemmat rajoittavat vastaajien internetin käyttöä.

Seuraavat kysymykset koskivat Habbo Hotel -verkkoyhteisöä ja sen käyttöä. Habboon liittyen kysyttiin muun muassa, mitä vastaajat tekevät Habbossa, miten heidän vanhempansa suhtautuvat Habbossa käytettyyn aikaan sekä mitä vaikutuksia Netari-nuorisotilalla on ollut palvelun käyttöön. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi, tuntevatko vastaajat Manteli-chatin Habbossa, pitävätkö he internetissä tapahtuvaa nuorisotyötä tärkeänä ja paljonko he käyttävät rahaa Habboon kuukaudessa. Rahaan liittyen kysyttiin myös, mistä ja kuinka paljon vastaajat saavat rahaa kuukausittain sekä mihin he sitä haluaisivat kuluttaa, mikäli sitä olisi enemmän käytettävissä.

Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan miten tärkeitä asiat, kuten koulukaverit, tyylikkäät vaatteet ja hienon huoneen omistaminen Habbossa heille ovat. Lisäksi kysyttiin muun muassa, hyväksyvätkö vastaajat mainonnan Habbo Hotellissa sekä mikä on heidän mielestään paras kännykkämerkki, paras vaatemerkki, paras lehti ja mieluisin ruokapaikka.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, pääasiallinen toiminta, sisarusten määrä, perhemuoto ja asumismuoto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.