FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Merikivi, Jani (Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto)

Asiasanat

Habbo Hotel, internet, keskustelupalstat, kuluttajakäyttäytyminen, nuoret, perhe-elämä, rahankäyttö, sosiaalinen media, tietoturva, vanhemmuus, verkkonuorisotyö, verkkopalvelut, verkkoyhteisöt

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin Netari.fi-projektiin liittyvän Habbo Hotel -verkkoyhteisössä tehtävän nuorisotyön arvoa. Aineistoa kerättiin muun muassa nuorilta Habbo-käyttäjiltä (FSD2533) sekä Suomi24-palvelua käyttäneiltä vanhemmilta (FSD2534).

Aluksi kyselyssä haluttiin tietää, miten tärkeinä vastaajat pitävät erilaisia tiedonvälityskanavia, kuten lehdistöä, televisiota, internetiä ja kännykkää sekä missä huoneessa kodin internetyhteydellä varustettua tietokonetta pidetään. Seuraavaksi selvitettiin vastaajien internetin käyttötottumuksia kysymällä mihin tarkoituksiin nämä käyttävät internetiä ja kuinka usein sekä kysymällä miten tuttuja verkkopalvelut, kuten Habbo Hotel, IRC-Galleria, World of Warcraft ja Netari.fi heille ovat. Internetin häyttötarkoituksina listattiin muun muassa raha-asioiden hoitaminen, ostosten tekeminen nettikaupoissa, sähköposti ja musiikin tallentaminen.

Seuraavaksi vastaajat saivat eritellä lastensa internetin käyttöä esimerkiksi arvioimalla internetin hyötyjä ja haittoja lapsille. Mahdollisina hyötyinä listattiin muun muassa tiedonhaku, yhteydenpito ystäviin, taitojen kehittäminen, rentoutuminen, käytännön asioiden hoitaminen sekä itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen ja haittoina muun muassa ei-toivotut kontaktit, laiton, seksuaalinen tai väkivaltainen sisältö, riippuvuus, unen puute sekä rahan meno. Tämän jälkeen kysyttiin muun muassa, miten vanhemmat ovat osallistuneet lasten internetin käyttöön ja millä tavoin he rajoittavat tätä. Rajoituskeinoina mainittiin vaihtoehdot, kuten aikarajoitukset, säännöt ja suodattimet tai esto-ohjelmat.

Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään Habbo Hotel -verkkoyhteisöä. Tähän liittyen kysyttiin muun muassa, hyväksyvätkö vastaajat lapsiensa käyvän ja viettävän aikaa Habbossa, kuinka turvallisena he pitävät Habboa sekä mitä he olettavat lastensa tekevän Habbossa (esimerkiksi pelien pelaaminen, kilpailuihin osallistuminen ja yhteisön jäseniin tutustuminen). Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten tärkeää virtuaalitavaroiden ostaminen heidän lapsillensa on ja kertomaan omat mielipiteensä rahan käytöstä virtuaalituotteisiin.

Seuraavaksi kysyttiin internetissä tapahtuvaan nuorisotyöhön liittyviä kysymyksiä, kuten miten tällaista toimintaa tulisi rahoittaa sekä mitä mieltä vastaajat ovat esimerkiksi nuorille ja lapsille tarkoitetun akuutin kriisipalvelun, joulunajan tukikeskustelupalstan tai Habbo Hotellissa läsnäolevan koulutetun nuoriso-ohjaajan hyödyllisyydestä. Lisäksi kysyttiin vielä, voisivatko vanhemmat suoda lapsilleen lisää aikaa ja rahaa Habbo Hotellia varten saatuaan tietää, että palvelussa tehdään myös nuorisotyötä.

Lopuksi selvitettiin vastaajien näkemyksiä lastensa rahankäytöstä. Tähän liittyen kysyttiin muun muassa, miten paljon ja mistä lapset saavat rahaa kuukausittain sekä miten vanhemmat arvioivat lapsiaan kuluttajina käsitteiden, kuten trenditietoinen tai perässähiihtäjä, tuhlari tai säästäväinen, heräteostaja tai harkitseva välillä. Lisäksi kysyttiin myös, miten vastaajat suhtautuisivat lastensa erilaisiin hankintoihin, joista mainittiin esimerkiksi vaatteet, erilaiset Habbo Hotel -virtuaalituotteet, uusi koulureppu sekä makeiset.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa sukupuoli, ikä, siviilisääty, koulutus ja pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.