FSD2537 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: toteuttajat

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kantomaa, Marko (Nuori Suomi)
  • Karvinen, Jukka (Nuori Suomi)
  • Norra, Jan (Nuori Suomi)
  • Orjala, Anu (Nuori Suomi)
  • Ruokonen, Reijo (Nuori Suomi)

Asiasanat

kunnossapito, kustannukset, käyttöönotto, liikunta, liikuntapaikat, lähipalvelut, projektit, projektit, suunnittelu, toteutus, urheilu, vapaa-aika, virkistysalueet

Sisällön kuvaus

Tutkimus on osa Nuori Suomi ry:n toteuttamaa lähiliikuntapaikkojen monitahoarviointia. Arviointitietoa kerättiin neljältä eri taholta: lähiliikuntapaikkahankkeiden toteuttajilta (FSD2537), lähiliikuntapaikkojen lähiympäristön lapsilta ja nuorilta (FSD2535) sekä heidän vanhemmiltaan (FSD2536) ja kouluilta (FSD2538), joiden piha-alueet oli kunnostettu asuinalueen lähiliikuntapaikoiksi.

Toteuttajakyselyn kysymykset oli jaoteltu seuraaviin aihepiireihin: hankkeen suunnittelu ja toteutus, lähiliikuntapaikan käyttöönotto, kunnossapito ja huolto sekä toteutuneen hankkeen arviointi. Suunnitteluun liittyen kysyttiin muun muassa ulkopuolisten ostopalvelujen käytöstä, suunnittelutiedon hankinnasta ja vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa, suunnitellusta lähiliikuntapaikan vaikutusalueen koosta, toiminnallisista ja sosiaalisista tavoitteista sekä painotuksista erilaisissa ominaisuuksissa ja näkökulmissa, kuten lähiliikuntapaikan monikäyttöisyys, esteettömyys, turvallisuus ja ekologisuus.

Toteutus-osiossa tiedusteltiin hankkeen kestoa käynnistymisestä valmistumiseen, aikataulutuksen onnistumista, rahoitusjärjestelyjä sekä budjetin ja toteutuneiden kokonaiskustannusten vastaavuutta. Lisäksi kysyttiin muun muassa, liittyikö kustannuksiin tai rakentamisvaiheeseen jonkinlaisia yllätyksiä tai ongelmia ja hyödynnettiinkö hankkeessa talkootyötä jollakin osa-alueella.

Käyttöönottovaiheesta haluttiin tietää, liittyikö tähän avajaisjuhlallisuuksia ja minkälaista tiedottamista tai viestintää asukkaille suunnattiin. Kunnossapitoon ja huoltoon liittyen kysyttiin, kenen vastuulla tämä on ja onko kunnossapidossa tai huollossa esiintynyt yllätyksiä tai ongelmia. Lisäksi tiedusteltiin ilkivallasta ja häiriökäyttäytymisestä liikuntapaikalla.

Viimeisessä osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan toteutunutta lähiliikuntapaikkahanketta muun muassa sijainnin, saavutettavuuden, kestävyyden, turvallisuuden, viihtyisyyden, esteettisyyden, monikäyttöisyyden ja huollettavuuden osalta sekä kysyttiin myös hankkeen vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi tiedusteltiin kunnan muista lähiliikuntapaikkahankkeista ja lähiliikuntapaikkasuunnitelmasta. Lopuksi annettiin mahdollisuus omille kommenteille.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat ammattinimike, työnantaja, lähiliikuntapaikkahankkeen nimi, hankealoitteen tehnyt taho ja hankkeen vetovastuun omannut taho.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.