FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kantomaa, Marko (Nuori Suomi)
  • Karvinen, Jukka (Nuori Suomi)
  • Norra, Jan (Nuori Suomi)
  • Orjala, Anu (Nuori Suomi)
  • Ruokonen, Reijo (Nuori Suomi)

Asiasanat

koulut, leikit, liikunta, liikuntapaikat, lähipalvelut, opetus, pihat, projektit, projektit, suunnittelu, urheilu, virkistysalueet, välitunnit

Sisällön kuvaus

Tutkimus on osa Nuori Suomi ry:n toteuttamaa lähiliikuntapaikkojen monitahoarviointia. Arviointitietoa kerättiin neljältä eri taholta: lähiliikuntapaikkahankkeiden toteuttajilta (FSD2537), lähiliikuntapaikkojen lähiympäristön lapsilta ja nuorilta (FSD2535) sekä heidän vanhemmiltaan (FSD2536) ja kouluilta (FSD2538), joiden piha-alueet oli kunnostettu asuinalueen lähiliikuntapaikoiksi.

Koulukyselyn kysymykset oli jaettu kahteen aihepiiriin: toteutuneen lähiliikuntapaikkahankkeen arviointiin ja koulupihan kunnostamisen vaikutusten arviointiin. Lähiliikuntapaikkahankkeen erilaisia osatekijöitä arvioitiin asteikolla erittäin tyytyväisestä erittäin tyytymättömään. Arvioitavia osatekijöitä olivat muun muassa opettajien ja oppilaiden osallistumismahdollisuudet lähiliikuntapaikan suunnitteluun, koulupihan liikunta- ja leikkipaikkojen toimivuus eri käyttäjäryhmien näkökulmista ja eri vuodenaikoina, turvallisuus, viihtyisyys sekä monikäyttöisyys.

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä kysyttiin, mitkä ovat uudistuksen jälkeen oppilaiden kolme suosituinta liikunta- ja leikkipaikkaa, onko oppilaiden liikunta-aktiivisuus välituntisin lisääntynyt ja keiden osalta sekä onko koulupihaa hyödynnetty oppimisympäristönä lisääntyneesti. Lisäksi kysyttiin muun muassa muutoksista häiriökäyttäytymisessä (kiusaaminen, ilkivalta yms.), koulupihan vahvuuksista ja heikkouksista sekä pyydettiin arvioimaan koulupihan liikuntaolosuhteita kouluarvosanalla. Lopuksi annettiin mahdollisuus omille kommenteille.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat koulun nimi, oppilasmäärä, koulutyyppi ja koulun sijainti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.