FSD2539 Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden työllistyminen

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Puhakka, Antero (Joensuun yliopisto)
  • Rautopuro, Juhani (Joensuun yliopisto)
  • Tuominen, Visa (Joensuun yliopisto)

Asiasanat

Joensuu, koulutus, opetus, opinnot, opiskelu, osaaminen, tutkinnot, työkokemus, työllistyminen, työnhaku, työsuhde, työttömyys, valmistuminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin Joensuun yliopistosta vuosina 2003-2006 valmistuneiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneiden työllistymistä sekä koulutuksen ja työllistymisen suhdetta. Kysymysten aihealueina olivat koulutus, työllistyminen, työttömyys sekä opetuksen ja opintojen arviointi.

Ensimmäisessä osiossa tiedusteltiin tutkintoon liittyviä asioita, kuten opiskeluaikaa, opintoviikkojen määrää ja pro gradun/tutkielman arvosanaa. Lisäksi kysyttiin, onko vastaajilla muita ammatti- tai korkea-asteen tutkintoja ja hankkivatko he oman koulutusalan työkokemusta opiskeluaikana.

Työllistyminen-osiossa selvitettiin vastaajien työtilannetta ja työhön liittyviä asioita valmistumishetkellä sekä valmistumisvuotta seurannessa huhtikuussa. Osiossa pyydettiin arvioimaan erilaisten tekijöiden, kuten tutkinnon, pääaineen, työkokemuksen ja oman aktiivisuuden vaikutusta työpaikan saamiseen. Lisäksi kysyttiin muun muassa, miten nykyinen työtehtävä ja sen vaativuustaso vastaavat koulutusta.

Työttömyyskysymykset oli kohdistettu niille, jotka ovat olleet valmistumisensa jälkeen työttöminä. Tähän liittyen kysyttiin työttömyyden kestoa ja arvioitiin työttömyyden syitä erilaisten väittämien avulla. Väittämät koskivat muun muassa koulutuksen ja työelämän suhdetta sekä omaa kiinnostusta ja aktiivisuutta.

Viimeisessä osiossa kysyttiin aluksi, mitä vastaajat tekisivät, jos aloittaisivat yliopisto-opintonsa nyt. Lisäksi kartoitettiin yliopiston laitosten opetusta pyytämällä vastaajia arvioimaan erilaisia väittämiä, joiden aihealueina olivat esimerkiksi opetuksen sisältö, opettajien osaaminen ja laitoksen ilmapiiri. Vastaajat myös arvioivat työmarkkinakokemuksensa perusteella hankkimansa akateemisen koulutuksen ja työllistymisen suhdetta. Lopuksi annettiin mahdollisuus omille kommenteille.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, nykyinen asuinmaakunta ja asuinmaakunta ennen opintoja Joensuun yliopistossa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.