FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä seuraavista vaihtoehdoista on palkkausmuotonne? (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kiinteä kuukausipalkka 1 321
kiinteä tunti- tai viikkopalkka 2 60
Kiinteä peruspalkka ja vuorolisät 3 54
Peruspalkka ja vuorolisät +provisio/boonus/tuottavuuslisä 4 29
kiinteä peruspalkka sekä provisio-, bonus tai tuottavuuslisä 5 14
Kiinteö peruspalkka sekä urakkalisä 6 5
Muu palkkaustapa, mikä? 7 6
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 7
minimi 1
keskiarvo 1.76
keskihajonta 1.295

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.