FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat siihen, että ette usko pystyvänne tekemään työtänne eläkeikään asti? (Rengastakaa poikkeuksellisesti kaikki sopivat vaihtoehdot)

Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat siihen, että ette usko pystyvänne tekemään työtänne eläkeikään asti? (4)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Nykyinen työni aiheuttaa minulle terveydellisiä ongelmia 1 0
Nykyinen työni on henkisesti liian raskasta 2 0
Työni vaatima aika haittaa ihmissuhteitani 3 0
Työaikani eivät sovi nykyiseen elämäntilanteeseeni 4 3
Työn organisointi ei vastaa odotuksiani/kykyjäni 5 2
Muu syy, mikä 6 2
SYSMISS 486
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 7
maksimi 6
minimi 4
keskiarvo 4.86
keskihajonta .900

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.